200420 Kievitskuikens

Kievit180420C
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Kievitskuikens beginnen nu in flinke aantallen uit het ei te kruipen.
Ik vang wel berichten op dat het aantal kievitsnesten dit jaar weer minder is.
Bovendien zullen de kuikens met de droogte moeilijk aan voedsel kunnen komen.
Het wordt een barre tijd, ook voor dit kuikentje, dat zaterdag net was uitgekomen.

NB: Zorgt u in de tuin ook voor voldoende drink- en badwater voor onze vogels?!

Kieviten200420
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Als er gevaar dreigt, drukken kievitkuikens zich plat en zijn ze nauwelijks te zien.
Dit viertal wist ik nauwkeurig te liggen: ik had ze er vanmorgen zelf neergelegd!
Ze waren op een industrieterrein op de straat beland en konden niet meer terug:
de stoepranden waren te hoog en er was nergens een ‘overgang’ naar de ruigtes met voedsel.
Dat zou een zekere dood betekenen: kievitskuikens worden niet door hun ouders gevoerd.
Gelukkig zag ik ze liggen en heb ik ze overgezet. Er broeden daar nog meer kieviten,
daarom heb ik links en rechts stenen en harde kluiten tegen de rand gelegd om ze een opstapje te geven.

Kleineplevieren170420

* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Een paartje kleine plevieren aan het baltsen. Mannetje (zwartere tekening) met zijn borst vooruit
duwt tegen de staart van het vrouwtje. Die doet een stapje vooruit,
de man trappelt vol ongeduld met zijn pootjes en gaat weer tegen de staart staan.
Minutenlang. Leuk om waar te nemen. Dan gaat het gebeuren… de man springt op het vrouwtje
maar in dit geval vliegt zij een eindje weg. De paringsdrang is kennelijk verdwenen
want beide vogels gaan meteen daarna, op een paar meter afstand van elkaar, foerageren.

Kleineplevieren170420A

Kleineplevieren170420B

Blauwborst140420
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Blauwborsten zijn vogels die vooral laag in moerassige begroeiing leven. En nestelen.
De prachtig gekleurde mannetjes komen wel vaak omhoog om vanaf struiken en rietstengels
hun karakteristieke zang te laten horen. Afbakening van hun territorium.
Vrouwtjes (foto) zijn veel minder opvallend van kleur en zitten nu op hun eieren.
Mannetjes zijn daarom veel minder zangerig. Voor hun tweede legsel gaat hij weer volop zingen.

Staartmees180420
* Staartmees, Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit, Mésange à longue queue, Schwanzmeise *
In onze tuin zie je zelden staartmezen. Zaterdag ineens drie. Grappige, watervlugge vogels.
Ze hadden gebadderd en gingen zich in het krentenboompje zitten drogen.
Maar zelfs dan vliegen ze onophoudelijk heen en weer en zijn ze moeilijk te fotograferen.

Zwartestern200420
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Zwarte sterns zijn aan het trekken. Op plassen kan je ze nu overal tegenkomen, vanmorgen vijf.
Uiterst lastig te fotograferen. De vogels zijn nog beweeglijker dan visdiefjes.
Als je ze al in je camera scherp krijgt, duiken ze al weer uit focus. Ze zijn niet contrastrijk
zodat de camera voornamelijk de (kleurrijke) achtergrond of het bewegende water ‘ziet’.
Veel foto’s schieten dan zijn er altijd wel een paar scherp. Zoals tegen een achtergrond van riet.

 
***
Recensie
Waarom heeft een vogel geen tanden?
Antwoorden op meer dan 100 verrassende vogelvragen

Monica Wesseling, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff 2020, ISBN 978 90 2458 881 7, € 15,99
Een reuze aardig boekje met vragen over vogels die spannende antwoorden opleveren.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.