200508 Levendig riet

Baardman080420A

Baardman080420C
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
De pareltjes van de rietkragen: mannetjes baardmannen. De vrouwtjes zijn aan het broeden
en die zie je nu nauwelijks. Mannetjes zijn in deze periode best schuw en vliegen snel heen en weer.

Vanmorgen stond ik al vroeg langs de rietkragen (gedurende corona vermeld ik geen locaties).
Het was een ochtend “Die je normaal alleen in films ziet”. Zo stil, met warm ochtendlicht.
De vogels genoten er ook volop van want ze lieten zich in al hun pracht horen en zien.
Opvallend veel blauwborsten, een dertigtal. En totaal niet schuw. Ook Cetti’s zangers
marcheren de laatste tijd massaal op naar het noorden, ze zitten meestal laag in het riet.
Door hun luide zang verraden ze zich echter. Herkenning van zang gooit de vogelwereld voor je open!

De pagina met adressen om natuurverstoringen te melden, vooral van broedende vogels, is compleet.
Het zijn de provinciale meldpunten, waarmee bij verstoringen altijd contact kan worden gelegd. KLIK HIER.
Persoonlijke contacten met BOA’s werken vaak sneller, maar daarvan is onmogelijk een overzicht te geven.

Snor080420A
* Snor, Locustella luscinioides, Savi’s Warbler, Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl *
Snorren zijn door hun eentonig gesnor onmiskenbaar. Het zijn donkere vogels tussen de rietstengels.
Binnenkort arriveren ook de sprinkhaanzangers. Veel lichter van kleur en ook de zang is ‘lichter’.
In het Geluidenboek van Vogeldagboek staan opnames van de bekendste vogels (wordt nog uitgebreid).

Rietzanger080420
* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
De eerste rietzangers zijn aangekomen. Hun vrolijke en gevarieerde zang wordt nu elke dag sterker.

Blauwborst080420A

Blauwborst080420
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Blauwborsten zijn zo mooi, hun liedje werkt aanstekelijk en goed herkenbaar als je het een keer hebt gehoord.
Ik herinner me mijn eerste blauwborst in De Biesbosch, zo rond 1985, ze waren toen zeldzaam.
De afgelopen week zijn ze ons land binnengestroomd, ik heb er intussen vele tientallen gespot.

Cettiszanger080420
* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *
Cetti’s zangers zijn van recentere datum. Tijdens vakanties vroeger in Frankrijk hoorde je ze wel.
Nu is er geen enkel zichzelf respecterend moerasgebied(je) waar je hun luide zang niet hoort.
De vogel op de foto laat zich al enkele dagen, zo heb ik begrepen, in een struik fotograferen.
Dan vliegt hij weer even het riet in, om zich vervolgens voor de camera’s te poseren.

Rietgors080420
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
De zang van de rietgors is een heel simpel, kort riedeltje. Toch is het misschien wel de vogel
die met de grootste overgave zijn vrouwtje laat horen dat hij in de buurt op haar waakt!
In het Geluidenboek staat een opname van dit zingende mannetje rietgors.

Kluten060420_wens