200327 Zing blauwborst, zing!

Blauwborst270320B

Blauwborst270320D
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Blijf zingen in dit coronatijdperk, of luister naar de zang van anderen.
Gisteren Elvis door de kamer laten schallen en luidkeels meegeblèrd! Word je vrolijk van.
Veel subtieler is de vogelzang. Blauwborsten hebben een eenvoudig maar opwekkend liedje
dat hun schoonheid onderstreept. Vorige week zag en hoorde ik de eerste blauwborst,
vandaag merkte ik op de fiets (afstand houden!) dat er al best veel zijn gearriveerd.

 
De natuur laat zich niet van de wijs brengen door het coronavirus.
Virussen behoren tot de natuur. De mens heeft de natuur zo naar zijn hand willen zetten
dat we ver van de natuur af zijn komen te staan en we geen weerstand tegen virussen hebben.
Als ze al niet door de mens zijn veroorzaakt… We zitten nu in een dip,
maar ongetwijfeld worden weer chemische middelen ontdekt om ons te ‘redden’.
Worden we – noodzakelijk – ingespoten met een nieuw vaccin, worden we een soort chemisch natuurproduct.
Daarna wandelen we weer, vanaf onze geboorte, met veel tegennatuurlijke middelen
in ons lichaam over deze aardkloot – wachtend op de volgende pandemie.

 
* Geluidenboek *
In het Geluidenboek zijn al veel vogelgeluiden te vinden – ik werk aan uitbreiding.
Hier de zang van de blauwborst,
de baltsroep van de dodaarzen en de roep van de grauwe gans.
 

Bruinekiekendieven260320B

Bruinekiekendieven260320A
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Paringsrijpe bruine kiekendieven maken er een waar luchtspektakel van!
Je hoort ze al op afstand roepen (helaas door de harde wind geen geluid kunnen opnemen),
op de foto’s zag ik dat het vooral de vrouwtjes zijn die hun snavel opentrekken.
Snelle duiken met de poten naar elkaar gericht, het is een spannend voorspel.
Het ging gisteren lange tijd door, de vogels genoten duidelijk van elkaar.
In dit coronatijdperk schrijf ik bij de foto’s niet meer waar ik de vogels gezien heb.
Niet dat het zulke zeldzame soorten zijn, maar ‘oploopjes’ moeten we voorkomen.

Bruinekiekendief270320
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Close-up van een vrouwtje bruine kiekendief, vanmorgen gefotografeerd.

Dodaars260320
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
De baltsroep van de dodaars klinkt als het gehinnik van een paard. Luid, vérdragend.

Grauwegans260320
* Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans *
Broedende grauwe gans. Meestal zoeken ze dekking voor hun nest, maar deze zat open en bloot.

Smienten240320
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Onder bepaalde lichtomstandigheden hebben mannetjes smienten een opvallend groene vlek op hun kop.

Knobbelzwaan260320
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Landende knobbelzwanen vormen altijd een dankbaar onderwerp voor een natuurfotograaf.