200224 Hoefijzersnorretjes

Baardman210220C

Baardman210220
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Ondanks de harde wind kropen vrijdagmorgen langs de Zevenhuizerplas in Rotterdam
drie baardmannetjes (twee mannetjes – foto – en een vrouwtje) kort langs de rietstengels omhoog.

Is het een baard? Een knevel? Een bakkebaard? Een hangsnor? Ik denk eerder een hoefijzersnor.
In elk geval draagt het baardmannetje zijn baardstrepen als een sieraad
waarmee hij niet alleen de vrouwtjes verleidt, maar ook alle vogelliefhebbers.
Ongetwijfeld is het baardmannetje onze mooiste en bijzonder acrobatische moerasvogel.

Omdat het zulke mooie vogels zijn, werden ze vroeger massaal gevangen,
vooral in Friesland, en als kooivogel verkocht, ook naar het buitenland.
Dat liep vaak niet goed af, schreef A.E. Brehm al in 1861 in Das Leben der Vögel.

“Wegens haar fraai voorkomen en aardige bewegingen worden de Baardmezen dikwijls in de kooi gehouden.
Sommige sterven, naar men veronderstelt, uit heimwee naar hare metgezellen: de dood van een exemplaar
heeft dikwijls ook die van zijn medegevangene ten gevolge. Bij zorgvuldige behandeling
kan men deze lieve vogeltjes eenige jaren in de kooi in ‘t leven houden”.

Wulp140120
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
Op de drassige graslanden van De Wilck vinden wulpen volop regenwormen, hun ‘stapelvoedsel’.
Nu en dan klinkt hun ‘vrolijk melancholische’ voorjaarsroep al boven de weilanden.

Slobeend170220
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Veel slobeenden hebben reeds hun fraaie, scherp gesneden zomerpak aangetrokken.
Dit mannetje ziet er nog wat rommelig uit, vooral die vlek tussen snavel en oog. De Wilck.

Dodaars200220
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Het blijft maar hard waaien, soms stormen. In het veld kruipen de vogels in de beschutting.
Op het open water moeten de zwemvogels tegen de golven opboksen. Misschien vinden ze het wel leuk…
Deze dodaars begint al een klein beetje naar zijn zomerkleed te ruien. Zoetermeerse Plas.

Brilduiker050220
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Mannetje brilduiker op Vogelplas Starrevaart in Leidschendam-Voorburg.

Vlaamsegaai060120
* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
Een Vlaamse gaai houdt de omgeving scherp in de gaten. Noord Aa, Zoetermeer.

Hazen030220C
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Een haas trappelt met zijn voorlopers alsof hij op een drumstel aan het rammelen is. Stompwijk.

 
***
Recensie
De Zeearend in Nederland
In 15 jaar naar 15 paar

Martijn de Jonge, KNNV Uitgeverij 2019, ISBN 978 90 5011 736 4, € 24,95
Een heel informatief boek met prachtige foto’s over een nieuwe broedvogel in ons land: de zeearend.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
***
Petitie tegen Formule 1 door natuurreservaat

Vorig jaar is een uniek strandnatuurreservaat geopend, Noordvoort, tussen Noordwijk en Zandvoort.
Het is een rustplaats voor (strand- en zee)vogels en zeehonden, niet toegankelijk voor mensen.
Hoewel de gemeenten samen met natuurverenigingen dit mooie plan hebben bedacht en uitgevoerd,
willen ze nu een uitzondering maken en medewerkers van de Formule 1-race in mei in Zandvoort
door dit natuurgebied laten rijden. Weliswaar onder stringente voorwaarden, maar toch.

Deze week wordt de beslissing genomen om ontheffing voor het verstoren van het reservaat al dan niet te verlenen.
Mag de natuur altijd opgeofferd worden als er geld mee is gemoeid? NEE! Teken hier s.v.p. de petitie.
Tegen de beslissingen van de gemeenten kan beroep worden aangetekend. Uw handtekening telt daarbij!