180919 Afscheid van de Schelde

Westerschelde090918
* Westerscheilde, D’Onte, Western Scheldt, Escaut occidental, Westerschelde *
De Westerschelde gefotografeerd bij Hoofdplaat. In deze aflevering van Vogeldagboek
de laatste foto’s die ik twee weken geleden gemaakt heb tijdens vakantie in Zeeuws-Vlaanderen.

Groenespecht060918
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *
Elke dag in ons vakantiehuis in Hoofdplaat hoorden we de groene specht lachen.
Te voet zijn ze lastig te benaderen. Eenmaal ‘betrapte’ ik het vrouwtje dichtbij vanuit de auto.


* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
Een van de karakteristiekste vogels van de Zeeuwse delta is de wulp met zijn lange snavel.
Overal langs de waterlijn zag ik (regen)wulpen. met hun melancholische, opvallende vluchtroep.

Beertje040918
* Beertje spec, Eilema spec, a footman, un manteau, ein Flechtenbärchen *
Dit beertje (een spinneruil)zat in de struiken rond ons vakantiehuis in Hoofdplaat. Maar welk beertje?
Het vloog weg voordat ik me er foto’s kon maken. Een plat beertje (Eilema lurideola)
of een naaldboombeertje (Eilema depressa) of misschien een vaal kokerbeertje (Eilema caniola)?

Spiesmelde040918
* Spiesmelde, Atriplex prostrata, Spear-leaved Orache, Arroche hastée, Spieß-Melde *
De spiesmelde komt voor op vochtige grond en kan goed tegen zout, zoals hier langs de Schelde.
Melden behoren tot de amarantenfamilie, zoals spinazie, (suiker)bieten en ook schorrenkruid.

Kleinschorrenkruid060918

Kleinschorrenkruid040918
* Klein schorrenkruid, Suaeda maritima, Annual-seablite, Suéda maritime, Strandsode *
Schorrenkruid heeft wel een zilte ondergrond nodig. Het is een plant van de Rode lijst.
De plant komt voor in heel Europa. Klein schorrenkruid begint vaak grijs
maar kan onder stressinvloeden (temperatuur, zoutgehalte enz.) naar paars verkleuren.

Bever2-150918ID

Bever150918ID
* Bever, Castor fiber, European Beaver, Castor d’Eurasie, Europäischer Biber *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zaterdag met een bootje de Brabantse Biesbosch in geweest.
Een erg mooie ochtend waarbij we in alle vroegte de natuur tot leven zagen komen.
We zagen een visarend meerdere keren duiken, twee kleine zilverreigers foerageren
en twee verschillende bevers zwemmen. De laatste bever kwam tot drie keer toe nieuwsgierig
naar ons bootje zwemmen en we hebben hem daardoor van dichtbij kunnen zien.
Als je stil blijft liggen, hebben ze je niet zo in de gaten. Hun zicht is niet zo goed, wel hun gehoor.