180911 Weidse Schelde

Grotestern080918
* Grote stern, Sterna sandvicensis, Sandwich Tern, Sterne caugek, Brandseeschwalbe *
Wat een weidsheid daar aan de monding van de Westerschelde! Vanaf Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen,
waar we een week een vakantiehuis hadden gehuurd, keek je in de verte tussen Breskens
en Vlissingen door naar de Noordzee, oostelijk richting Terneuzen/Antwerpen. Een immense ruimte
van water en slikplaten, vol vogels en zeehonden, met verkwikkende rust voor lichaam en geest.
Daarboven zweefden twee grote sterns. Zoals alle sterns met gekras dat afbreuk doet aan hun schoonheid.

Groenpootruiter070918
* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Op de voedselrijke slikken foerageerden vooral ontzaglijke aantallen meeuwen, relatief veel lepelaars,
kleine zilverreigers, wulpen en ook best veel regenwulpen, wat rosse grutto’s en twee groenpootruiters.

Regenwulp_Wulp070918
* Regenwulp, Numenius phaeopus, Whimbrel, Courlis corlieu, Regenbrachvogel *
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
Goed is het verschil te zien tussen de kleine regenwulp en de grote wulp. De donkere oogstreep
en kruinstreep van de regenwulp vallen op, de wulp is veel ‘egaler’. En let op de snavellengte!

Pyjamaschildwants040918
* Pyjamaschildwants, Graphosoma lineatum, Italian Striped-bug, Punaise arlequin, Streifenwanze *
* Wilde peen, Daucus carota, Wild Carrot, Carotte, Wilde Möhre *
Bij ons vakantiehuis zaten kleurrijke pyjamawantsen op wilde peen, één van hun waardplanten.

Grootkoolwitje_Knopherik040918
* Groot koolwitje, Pieris brassicae, Large White, Piéride du Chou, Großer Kohlweißling *
* Knopherik, Raphanus raphanistrum, Wild Radish, Ravenelle, Ackerrettich *
Rups van het groot koolwitje op, waarschijnlijk, knopherik. Verschil met zeeradijs is gering.

Zeevenkel_Koninginnenpage090918
* Zeevenkel, Crithmum maritimum, Rock Samphire, Criste marine, Meerfenchel *
* Koninginnenpage, Papilio machaon, Swallowtail, Grand Portequeue, Schwalbenschwanz *
Zondag tijdens mijn ochtendwandeling met Itsy (wat heeft dat hondje genoten van rennen over zand!)
maakte ik foto’s van zeevenkel dat al een beetje in herfsttooi was. Zeevenkel is trouwens zeldzaam.
‘s Middags tijdens een fietstocht zag ik langs de Scheldedijk bij Terneuzen een koninginnenpage.
Helaas kon ik de vlinder niet fotograferen. Toen ik ‘s avonds mijn foto’s van die dag ging bekijken,
zag ik op twee ochtendplaatjes tot mijn starre verbazing een koninginnenpage tussen de venkel!

Zeekweek060918
* Zeekweek, Elytrigia atherica, Sea Couch, Chiendent du littoral, Strand-Quecke *
Een gras dat soms massaal kan voorkomen langs waterkanten, is zeekweek of strandkweek.

Gewonezoutmelde090918.jpg
* Gewone zoutmelde, Atriplex portulacoides, Sea Purslane, Obione à fruits sessiles, Strandsalzmelde *
Een zilte zeegroente die ook wel zeepostelein wordt genoemd. In salades, bij vis of gefrituurd.

Wisenten050918ID
* Wisent, Bison bonasus, European bison, Bison d’Europe, Wisent *
Foto en tekst Inge Duijsens: sinds maart 2016 leven er wisenten in de Maashorst (NB)
in een wengebied van tweehonderd hectare. Je kunt om het gebied heenlopen,
een wandeling van zo’n acht km. Er is slechts een kleine kans om de kudde tegen te komen.
Ik had vorige week het geluk om twaalf grote exemplaren en vier kleintjes te zien,
niet ver van de afrastering. Een indrukwekkend gezicht die relaxende en grazende wisenten!
De wisent, of Europese bizon, is bijna uitgestorven en is op enkele plekken in NL uitgezet.
De stieren kunnen zo’n 1,90 meter hoog worden en kunnen wel zevenhonderd kilo wegen.
KLIK HIER voor achtergrondfoto wisenten op het bureaublad. CLICK HERE for picture desktop.

***
Recensie
De 101 mooiste vogelkijkgebieden van Nederland

Ger Meesters, Kosmos Uitgevers 2018, ISBN 978 90 215 6917 8, € 15,00
Een aardig boek met actuele informatie over de spannendste vogelgebieden van Nederland.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.