Veldgids Vleermuizen van Europa

Veldgids_Vleermuizen_Europa.jpg

Auteurs
Christian Dietz en Andreas Kiefer

Vertaling
Peter H.C. Lina

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2017
408 pagina’s, 15 x 22 cm
ISBN 978 90 5011 604 6
€ 37,95

Oorspronkelijke titel
Die Fledermäuse Europas

Veldgids Vleermuizen van Europa
alle soorten van Europa | herkenningssleutels | verspreidingskaarten

Hoewel de benaming wijst op een veldgids over de Europese vleermuizen, is dit kloeke boek veel meer dan dat. Eigenlijk staat er alles over vleermuizen in, ook bijvoorbeeld informatie over de lichaamsbouw van deze bijzondere zoogdieren, over hun verblijfplaatsen, over echolocatie, over de bedreigingen en over beschermingsmethoden.

De echte soortbeschrijving van alle 44 vleermuissoorten van Europa en West-Turkije begint pas op de helft. Dat deze gids zeer volledig is, blijkt wel uit het feit dat naast die 44 soorten ook nog eens korte beschrijvingen met afbeeldingen worden gegeven van 32 soorten die in de aansluitende gebieden voorkomen en van drie Noord-Amerikaanse dwaalgasten.

Vleermuizen zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dat komt niet alleen door de omstandigheid dat het nachtdieren zijn, waardoor ze in hun dag- en overwinteringsverblijven met het blote oog bestudeerd moeten worden, maar ook omdat sommige soorten erg verwant zijn en weinig verschillen.

Om die reden worden zelfs uitwerpselen, voortplantingsorganen en individuele haren van de vleermuizen besproken. Ook is er veel aandacht voor de diverse soorten geluidssignalen die de diverse vleermuizen voortbrengen. Daardoor kunnen met behulp van een goede batdetector (een apparaat dat de hoogfrequente signalen voor echolocatie omzet naar hoorbare en determineerbare geluiden) de soorten ook ’s nachts van elkaar worden onderscheiden. De vele herkenningssleutels bieden een goede steun bij het determineren.

In het soortbeschrijvingsdeel wordt per vleermuissoort steeds stilgestaan bij de verspreiding (met duidelijk kaartje), de uiterlijke kenmerken, de gelijkende soorten, de kenmerken van de echolocatie, de biotoop, verblijfplaatsen, gedrag en voortplanting, foerageren en voedsel, biotoopgebruik en bedreigingen. Goede foto’s ronden de soortbeschrijving steeds perfect af.

Alles in deze veldgids wijst erop dat de Duitse auteurs twee ervaren vleermuisonderzoekers zijn. Zij hebben hun uitgebreide kennis op een goede manier weten te vertalen ten behoeve van (amateur) vleermuisenthousiastelingen. De zeer complete veldgids lijkt me een onmisbare metgezel voor mensen die zich in de vleermuizen van Europa willen verdiepen.

Ronald Klingers, 13 februari 2018