171227 Weinig kleine zwanen

Kleinezwaan271217B
Kleinezwaan271217A
* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Foeragerende kleine zwanen (juveniel boven) vanmorgen op de Starrevaart in Leidschendam-Voorburg.
Op de Vogelplas slapen en eten (onderwaterplanten) op het ogenblik zo’n vijftig kleine zwanen.
In de polders zie ik er geen, alleen een groep bij Koudekerk a/d Rijn. Het is (weer) een erg mager jaar.
Geen wonder: tot enkele jaren geleden lagen er vaak bietenresten, maar alles wordt nu meteen omgeploegd.
Uit recent onderzoek blijkt dat de achteruitgang van kleine zwanen niet in de eerste plaats komt
door slechte broedresultaten, maar vooral door minder goede (voedsel)omstandigheden om te overleven.

Het zijn gezellig rommelige weken. Met extra aandacht, wat ons betreft, van onze kinderen. Geluk!
Even wat minder tijd voor Vogeldagboek en daarom deze week maar één aflevering. Wel extra lang.

Zanglijster191217
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *
De hartvormige, of pijlvormige, vlekken op de borst zijn karakteristiek voor de zanglijster.
De enigszins gelijkende grote lijster heeft ronde vlekken. Zanglijster onlangs in Wassenaar.

Segrijnslakken211217
* Segrijnslak, Cornu aspersum, Garden Snail, Petit-gris, Gefleckte Weinbergschnecke *
In een spleet van een rottende boom zaten drie lege huisjes van segrijnslakken tegen elkaar geklemd.
Gaaf, niet gekraakt door lijsters of zo. Hoe zouden die daar toch komen, vraag je je dan af.
Bij elkaar gekropen en doodgegaan van de kou? Of van ouderdom? Of er door mensen in gestopt?

Geweizwam211217
* Geweizwam, Xylaria hypoxylon, Candlesnuff Fungus, Xylaire du bois, Geweihförmige Holzkeule *
Net als de slakkenhuisjes en de judasoren heb ik deze foto donderdag gemaakt in het Prielenbos, Zoetermeer.

Viltigjudasoor211217
* Viltig judasoor, Auricularia mesenterica, Tripe Fungus, Auriculaire mésentérique, Gezonter Ohrlappenpilz *

* Vogeldagboekquiz *

Grauweklauwier060717
Foto© Hans van der Meulen, Leiden
* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *

Makkelijk of moeilijk, vroeg ik me af. Sommigen vonden de quiz simpel… en stuurden een foutief antwoord in!
Er waren slechts acht goede inzendingen: een grauwe klauwier deze zomer op het Holtveen, Dwingelderveld.
De meeste inzenders dachten aan een (Vlaamse) gaai (22x). Andere ‘oplossingen’ waren: torenvalk, houtduif,
ekster, havik, hop, tapuit, notenkraker, grutto, witte kwikstaart, klapekster, kramsvogel.

Vogeldagboekquiz271217
Dit is de nieuwe raadselfoto. En weer denk ik: te makkelijk of te moeilijk? (Zelf had ik het antwoord maar half goed.)

***
Zuid-Holland mag geen smienten schieten

Na Noord-Holland heeft de rechter in Zuid-Holland bepaald dat smienten (voorlopig) niet mogen worden afgeschoten.
De bestuursrechter noemde de onderbouwing van het afschotbesluit van de provincie twijfelachtig en vreesde dat afschot
de toch al afnemende populatie smienten verder in gevaar kan brengen. Een dertigtal natuurorganisaties, ondersteund door
duizenden handtekeningen van burgers, had bezwaar tegen het afschieten aangetekend. Vogelbescherming Nederland
en de Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland stonden hierbij vooraan. Het wachten is nu op een definitief vonnis.
Mijn vraag intussen: wat doet de politiek? Zullen de gedeputeerden hun ambtenaren en diensten ontbieden en zeggen:
“Dames en heren, wilt u bij uw voorstellen en besluiten over leven en dood, niet zo snel meer zwichten voor het geweer?”.

***
Eindejaars Plantenjacht


* Madeliefje, Bellis perennis, Common Daisy, Pâquerette, Gänseblümchen *
Madeliefjes zijn wellicht de meest voorkomende bloeiende winterplanten. Foto vanmorgen gemaakt in Bleiswijk.
Het is een leuk en informatief (en gezond!) initiatief van FLORON: tot 3 januari bloeiende planten doorgeven.
Je kan er onbeperkt aan meedoen en de resultaten zijn meteen zichtbaar. KLIK HIER voor meer informatie.

Zeehond161217ID
Zeehond171217ID
* Grijze zeehond, Halichoerus grypus, Grey Seal, Phoque gris, Kegelrobbe *
Foto en tekst Inge Duijsens: De vrouwtjes grijze zeehond verblijven zo’n drie weken op het land en zijn weer vruchtbaar
aan het eind van de zoogperiode, ongeveer na zestien dagen. We zagen vaak een bul bij een moeder en jong liggen.
Zo nu en dan kwam de bul dichterbij maar werd hij weggejaagd. Alleen als het vrouwtje paringsbereid is,
laat ze de bul benaderen en reageert ze liefdevol. Dit is mooi te zien op de film. Op de foto boven een mannetje
en een vrouwtje dat de bul niet in haar buurt wil hebben en naar hem bijt. Onder een ander koppel, foto genomen
vlak na de paring. CLICK HERE voor een film over de liefkozende grijze zeehonden en een net geboren kalf.