171013 Kèp kèp

Keep121017A
* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
Vink en keep zijn directe familie van elkaar. Dat kan je wel horen aan hun roep.
De vink heeft een zachtere, enigszins gelijkende, roep als de keep, maar die kraakt harder.
Op bessenstruiken in Zoetermeer liet dit vrouwtje keep zich gisteren enkele malen horen.
Maar het was wel heel lang wachten voordat ze zich een beetje fotogeniek presenteerde.

Ransuil121017
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Je moet geluk hebben – en op poepsporen letten! – om een ransuil in dicht bladerdek te ontdekken.
Zelfs toen ik deze uil gisteren eenmaal gevonden had, moest ik telkens opnieuw goed kijken
waar precies tussen de bladeren de uil zat. Zijn oranje ogen hielden me goed in de gaten.

Akkerhommel100817
* Akkerhommel, Bombus pascuorum, Common Carder Bee, Bourdon des champs, Ackerhummel *
Deze foto is al van augustus en viel telkens bij de samenstelling van een Vogeldagboek buiten de boot.
Maar nu het hommelseizoen bijna ten einde is, wilde ik hem toch nog even laten zien.
Het zijn heel algemeen voorkomende hommels die onderling flink van kleur kunnen verschillen. Bentwoud.

Gehakkeldeaurelia121017
* Gehakkelde aurelia, Polygonia c-album, Comma, Robert-le-Diable, C-Falter *
Gehakkelde aurelia’s kan je met dit zachte weer steeds later zien vliegen. Zoetermeer gisteren.

Haas091017
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Maandag begint het jachtseizoen op hazen. Voor buitenmensen zoals ik een bijzonder frustrerende periode,
omdat in de polders en op de akkers allemaal individuen met knallende geweren rondlopen.
Wettelijk gezien is jagen toegestaan, maar het hóéft niet! Uit het oogpunt van schadebestrijding
is hazenjacht niet/nauwelijks nodig. Dus gaat het die mensen om het plezier van de jacht op hazen.
Een klein groepje ‘benutters’ verpest het plezier van een groot aantal dierenliefhebbers. Hoe lang nog?

* Herfstquiz *

230917_6300
De vraag is simpel: welke vogel is dit?

Damhert121017ID
* Damhert, Dama dama, Fallow Deer, Daim européen, Damhirsch *
Foto en tekst Inge Duijsens: Gisteren de hele dag in de Amsterdamse Waterleiding Duinen gewandeld op zoek
naar de bronst van de damherten. Ik hoorde en zag wel een aantal herten burlen en er waren ook enkele gevechten,
maar het scheen mij slechts het voorzichtige begin van de bronst. Later nog maar eens gaan kijken hoe het er dan
aan toe gaat. Dit hert was wel enthousiast aan het burlen, maar het leek of hij het vooral naar mij deed.

***
Filmboek

Aan mijn Filmboek heb ik drie filmpjes toegevoegd.
Juveniele grauwe klauwieren, augustus 2017, Dwingelderveld
Havik met krakeend, september 2017, Stompwijk
Spelende hermelijnen, augustus 2016, Zoetermeer