170724 Hoog op de poten

Steltkluten240717A
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
De twee jonge steltkluten in Zevenhuizen, waarvan ik onlangs vreesde dat ze waren ‘verdwenen’,
maken het goed en groeien voorspoedig op. De ouders zijn nog erg waakzaam. Foto vanmorgen.

Roodborsttapuit190617

Roodborsttapuit180617
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Darwin dacht dat alleen vogelmannetjes zongen, om partners te lokken en om hun territoria
af te bakenen. Uit recent onderzoek is gebleken dat bijna driekwart van de vrouwtjes
ook zingt. Van sommige soorten als het roodborstje en de zwartkop was dat al bekend,
maar kennelijk is er met de vogelzang nog veel meer aan de hand dan wij weten.
Op de foto een mannetje (boven) en een vrouwtje roodborsttapuit. Zingt zij of roept ze? Zoetermeer.

Groenespecht240717
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *
Ook vanmorgen in Zevenhuizen dit jonge vrouwtje groene specht op zoek naar insecten.

Haas050717
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
De boer van deze spruitjes zei het niet erg te vinden als er wat hazen in zitten. Benthuizen.

* Zomerquiz *

Weipoort200717_nestNaast de oprit staat de dennenboom met op de achtergrond het geriefbosje en de rietkraag.
Inzet: de bovenkant van het nest, dat door omstandigheden ondersteboven aan de naalden hing.

Wat een verrassing! Maar liefst rond de tweehonderd reacties op de zomerquiz met het hangende nest.
Verreweg de meeste inzenders noemden buidelmees en staartmees. Ook vermeld werden winterkoning,
wevers en (vuur)goudhaantje, enkele malen bijen, rupsen, insecten, muizen en nog een paar soorten.
Slechts drie mensen kwamen met de suggestie dat het een uit de boom gevallen vogelnestje was!
Adrie van Diemen is een vogelliefhebber. Een week voor de 17e juni had hij de dennenboom in zijn tuin afgespeurd
omdat hij vermoedde dat er duiven broedden. Niets gezien, ook niet vanuit zijn raam
met vol uitzicht op de boom die naast de Weipoortseweg in Zoeterwoude staat. ’s Avonds merkt hij
een langgerekt nest op aan de zijkant van de den. Gezien de vorm en de ligging nabij een sloot
rond een geriefbosje met een flinke rietkraag krijgt hij een opwindende gedachte, net als veel inzenders.
Het gaat slecht met buidelmezen in het westen, met nog slechts enkele broedgevallen in gebieden
met grote wateroppervlaktes, zoals De Biesbosch, rond het Veluwemeer en het Zwarte Meer.
Ze bouwen hun hangende nesten aan dunne twijgen van populieren en wilgen, boven het water.
Op de quizfoto was het lastig te zien, maar de onderzijde van het bouwsel was vlak, en open!
Dat is op deze foto (inzet) wel te zien. Buidelmezen en ook staartmezen maken de nestopening aan de zijkant.
Het nestje was gebouwd op de tak van de dennenboom. Door een vogel die een open nest bouwt.
Waarschijnlijk een vinkachtige, wellicht de vink. Putters en groenlingen zitten meestal niet zo open.
In de nacht van 16 juni waren er sterke rukwinden. Misschien is het nest uit de boom gewaaid en blijven hangen
aan de ‘bouwdraden’ aan de onderkant. Of hebben andere vogels het nest leeggeroofd of wilden ze het materiaal
voor hun eigen bouwsel gebruiken. Zekerheid is er niet, maar wel waarschijnlijkheid: een vinkennest!

Heel veel leuke reacties op de zomerquiz, bedankt daarvoor. Eén bijzondere, over een wevervogel. CLICK HERE.

Buidelmees020617ID
* Buidelmees, Remiz pendulinus, Eurasian Penduline Tit, Rémiz penduline, Beutelmeise *
Foto en tekst Inge Duijsens: In de Donaudelta van Roemenië zagen we een koppeltje buidelmezen
hard werken aan de afronding van hun nest. In dat gebied leefden ook veel koekoeken.
Toen ik de bouw van dit ingewikkelde nest zag, dacht ik meteen dat deze vorm van nestbouw weleens
een antwoord zou kunnen zijn om te voorkomen dat de koekoek haar ei bij andere vogels in het nest legt.