De stadsvogelaar & andere verhalen

De_Stadsvogelaar.jpg


Tekst en tekeningen
Jip Louwe Kooijmans

Uitgave
Uitgeverij Aspekt 2016
110 pagina’s, 12,5 x 20 cm
ISBN 978 94 615 3918 2
€ 12,95

De stadsvogelaar & andere verhalen

De stadsvogelaar is een plezierig leesboekje voor vogelliefhebbers. Louwe Kooijmans beschrijft in korte, anekdotische verhaaltjes zijn leven, met vogels als rode draad. Hij vertelt hoe het vogelvirus hem als kind in Oegstgeest te pakken kreeg.

Vogels kijken werd zijn grote hobby. Hij ging samenwonen in Amsterdam. Bijna had zijn vogelliefde dat voorkomen, omdat hij verwachtte in Amsterdam nauwelijks vogels te zien. Een onverwachte ontmoeting met een dodaars die in een stadsgracht rond zwom, maakte dat Jip het toch aandurfde.

In Amsterdam ontdekte hij dat de kennis van vogelaars over stadsvogels erg gering was. Hij legde zich meer en meer toe op het observeren van het gedrag van die stadsvogels. Dat deed hij onder meer in het roemruchte Wallengebied, wat een aantal vermakelijke anekdotes oplevert.

En door die stadsvogelkennis maakte hij de overstap van een amateur-vogelkenner naar vogelen voor zijn beroep. Louwe Kooijmans werkt tegenwoordig als specialist van vogels in het stedelijk gebied voor Vogelbescherming.

Louwe Kooijmans beschrijft al die ontwikkelingen, en vertelt daarnaast over zijn liefdesleven, over zijn leven als muzikant, over ontmoetingen met vogelaars, en over zijn gezinsleven in een caleidoscopisch beeld. Zijn autobiografische verhalen lezen lekker weg.

Net als ik is Jip (geboren in 1966, dus ook nog leeftijdsgenoot) vogelaar en muzikant. Ook voor mij geldt zijn observatie: “Muziek is mijn uitlaatklep, vogels zijn mijn passie”. Misschien vertekent het feit dat hij en ik nogal wat gemeen hebben mijn beeld een beetje, maar ik vind dit een verdraaid leuk boekje!

Ronald Klingers, 28 april 2016