240620 Zwarte moeraszwaluwen


* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Mannetje zwarte stern (minder witte veren op de kop dan vrouwtje) komt met voedsel aangevlogen. Foto’s woensdag.

In de laagveengebieden van Utrecht en Zuid-Holland zijn er nog steeds kleine kolonies zwarte sterns.
Ook deze kwetsbare ‘zwarte zwaluwachtige vogels’, wat hun wetenschappelijke naam betekent, hebben het moeilijk.
Vervuild water, zware bemesting en verdroging van de veengebieden, sterke afname van insecten door gif,
en vooral ook het hierdoor massale verdwijnen van krabbenscheer waarop zwarte sterns broedden, veroorzaken hun terugloop.
In de jaren vijftig nestelden er nog 11.000 – 14.000 paartjes in NL, dat aantal is nu gereduceerd tot tien procent.

Bij gebrek aan natuurlijke nestgelegenheid worden op geschikte plekken (smalle, dichtbegroeide sloten) nestvlotjes neergelegd.
Daaromheen plaatsen vrijwilligers steeds vaker hekjes om de prille kuikens beter te beschermen. Natuurlijke veiligheid is er niet meer.
De voor milieuvervuiling gevoelige krabbenscheer vormde ‘vroeger’ dichte tapijten met scherpe punten die de jongen beschutting boden.
Nu is er gaas nodig tegen ganzen/eenden die op de vlotjes gaan zitten of tegen snoeken die ondernemingslustige sterntjes van onderen grijpen.


De twee kuikens zitten hongerig te wachten. Zwarte sterns bebroeden eenmaal per jaar twee of drie eieren.


Terwijl het ene jong het visje weghapt, schreeuwt de ander zijn teleurstelling uit. Even wachten tot de volgende ronde…


In de meeste nesten in de kolonie waren al kuikens, dit paartje broedt nog en het mannetje sleept meer nestmateriaal aan.


Wat een verschil met oude tijden toen ik jonge zwarte sterns door sloten vol met krabbenscheer zag klauteren.
Hekjes moeten de kuikens nu beschermen, het lijken wel gevangenissen. Desondanks neemt hun aantal jaar in jaar uit af.


* Purperreiger, Ardea purpurea, Purple Heron, Héron pourpré, Purpurreiher *
In de buurt van de kolonie zwarte sterns nestelen ook purperreigers. Nu en dan vloog er eentje over.


* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Meerkoeten zijn echte pestkoppen en jagen vaak andere vogels op. In schril contrast staat de liefdevolle verzorging van eigen kuikens.


* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
In de sloot met de zwarte sterns deed deze meerkoet zich te goed aan de bloemblaadjes van de gele plomp.


* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Ringmus, ach, wat zie ik er nog weinig. Met een zaadje in zijn/haar snavel. Zoetermeer.


* Gewone tapijtkever, Anthrenus verbasci, Varied Carpet Beetle, Anthrène des tapis, Wollkrautblütenkäfer *
Het valt met de stevige wind niet mee om (kleine) insecten te fotograferen, zoals deze mooie gewone tapijtkevers.
Je moet een windstil moment afwachten en dan snel knippen. Deze kevertjes (enkele mm’s) zaten op de struikmargriet in onze tuin.


* Bremzaadkever, Bruchidius villosus, Broom Seed Beetle, Zottiger Ginster-Samenkäfer *
Even klein zijn bremzaadkevers. Ze zaten vooral in de bloemen van de fraaie schout-bij-nacht. Deze in een windstil potje gefotografeerd.

 
***
Recensies

Het buitengewone handboek voor de observatoloog
Giselle Clarkson, Lannoo 2024, ISBN 978 94 0149 810 4, € 19,99
Een leerzaam en luchtig geschreven boek met fraaie illustraties voor (jonge) observatologen om ongewervelden beter te leren kennen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

Zakgids Kustvogels
Lars Gejl en Ger Meesters, Noordboek 2024, ISBN 978 94 6471 208 7, € 19,90
Deze vogeldeterminatiegids is wat het belooft te zijn: een echte zakgids. Met 160 soorten.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.