230804 Hele jaar vogeltrek

Goudplevieren030823
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
In kleine aantallen keren de goudplevieren terug uit hun broedgebieden in het noorden van Europa.
De meeste zijn nog (bijna) in volledig zomerkleed, zoals deze gisteren (op grote afstand) in Zoeterwoude.

Terwijl de late broedvogels, zoals woudaapjes, misschien nog aan een tweede legsel beginnen,
zijn de eerste zomergasten alweer onderweg naar Afrika, de adulte koekoeken voorop.
Zo zoetjesaan komt de vogeltrek op gang, met als hoogtepunt de najaarstrek in oktober.
Als je alles op een rijtje zet, kun je bijna zeggen dat de trek een jaarrond vogelactiviteit is.

Noordelijke broedvogels blijven op hun terugweg naar het zuiden soms maandenlang bij ons hangen.
Begrijpelijk, want de delta levert veel voedsel op, dus energie voor de lange reis zuidwaarts.
De eerste regenwulpen vlogen al over, witgatjes, oeverlopers, kemphanen, IJslandse grutto’s, enz.
In de Oostbroekpolder streken gisteren tientallen goudplevieren neer, evenals wulpen.

Gierzwaluw040823
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
Ook de eerste gierzwaluwen zijn vertrokken. Eind augustus zie je er (vrijwel) geen meer. Starrevaart vandaag.

Wulp040823
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel *
Helaas ontbreken ’s zomers in ‘mijn’ polders (broedende) wulpen, in herfst en winter zie ik ze volop. Zoeterwoude, vanmorgen.

Bruinekiekendief030823
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een vrouwtje bruine kiekendief, flink aan het ruien, gisteren boven De Wilck in Benthuizen/Hazerswoude.

Kleinemantelmeeuw_rivierkreeft030823
* Kleine mantelmeeuw, Larus fuscus, Lesser Black-backed Gull, Goéland brun, Heringsmöwe *
Steeds vaker zie ik links en rechts de restanten (scharen) liggen van rode Amerikaanse rivierkreeften.
Diverse vogels hebben deze exoten ontdekt en vooral kleine mantelmeeuwen maken er jacht op. Zoeterwoude, gisteren.
Er zouden miljarden van deze en andere soorten Amerikaanse rivierkreeften zijn die onze biodiversiteit bedreigen.

Woudaapje010823
Woudaapje310723A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Het is nu ca. vier weken geleden dat deze rietaapjes uit de eieren zijn gekropen.
Nu maken ze hun eerste vliegtochtjes, gaan op zoek naar voedsel en worden ze steeds minder vaak gevoerd.
Binnenkort zijn het volwaardige vliegers en dan laten ze zich net zo weinig zien als hun ouders:
het zijn nu eenmaal heel verborgen levende moerasvogels die hun voedsel in het dichte riet zoeken.
Of dit einde broedseizoen is? Het is laat, maar vorig jaar waren er eind augustus ook nog kuikens.

Bruinrodeheidelibel120723
* Bruinrode heidelibel, Sympetrum striolatum, Common Darter, Sympétrum strié, Große Heidelibelle *
Close-up van een vrouwtje bruinrode heidelibel. Een van onze algemeenste libellen.

Blauweglazenmaker010823
* Blauwe glazenmaker, Aeshna cyanea, Southern Hawker, Æschne bleue, Blaugrüne Mosaikjungfer *
Zo vaak zie ik (mannetjes) blauwe glazenmakers niet. Deze hing dinsdag in het Zoetermeerse Prielenbos.

Esdoornhalsbandwants280623
* Esdoornhalsbandwants, Deraeocoris flavilinea *
Insectenlarven lijken vaak wel kleine monstertjes (en het zijn inderdaad veelvraten), maar ze zijn ook mooi!

Grotekaardespin210523
* Grote kaardespin, Amaurobius ferox, Black Lace-weaver, Kellerspinne *
In eigen tuin, een grote kaardespin. Ze bouwen een heel fijn spinsel om insecten te vangen.