230119 Op het Zuiderhavenhoofd

Paarsestrandloper170123A
* Paarse strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper, Bécasseau violet, Meerstrandläufer *
Op de basaltblokken van het Zuiderhavenhoofd in Scheveningen rustten dinsdag diverse groepen paarse strandlopers.
In totaal telde ik meer dan vijftig van die totaal niet schuwe paarsbruine vogels met hun (deels) gele snavel en poten.
In mei zullen de laatste vertrokken zijn naar hun broedgebieden in hoge noordelijke streken van Europa, Azië en Amerika.

Eerder schreef ik over de weinige wintergasten, mogelijk door de temperaturen in Noord- en Oost-Europa.
Twee lezers uit (zuidelijk) Scandinavië bevestigden mijn gevoel: het is geen ‘ouderwetse’ winter met ijzige kou en veel sneeuw,
maar het is een relatief zachte winter met veel vogels in de tuinen. Er werden ook pestvogels gemeld. Bij ons helaas niet.

Steenloper170123
* Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Tournepierre à collier, Steinwälzer *
Je ziet paarse strandlopers vaak in gezelschap van de (talrijkere) steenlopers met hun oranje poten en donkere snavels.

Aalscholvers180123

Aalscholvers170123

Aalscholver170123A
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Terwijl in aalscholverkolonies het nestelen al is begonnen (Plas van Poot, Zoetermeer, gisteren),
is de trek van de aalscholvers nog bezig. Dinsdag voor de kust bij Scheveningen enkele honderden.

Drieteenmeeuw170123
* Drieteenmeeuw, Rissa tridactyla, Mouette tridactyle, Black-legged Kittiwake, Dreizehenmöwe *
Verder was de vogeltrek weinig spectaculair, nagenoeg uitsluitend meeuwen: kok-, zilver-, storm- en drieteenmeeuwen.
Eenmaal vloog een juveniele drieteenmeeuw vlak langs het Zuiderhavenhoofd. Ik zag hem bijna te laat.

Drieteenstrandloper170123

Drieteenstrandlopers170123
* Drieteenstrandloper, Calidris alba, Sanderling, Bécasseau sanderling, Sanderling *
In tegenstelling tot hun soortgenoten bij de meeuwen en de strandlopers, hebben de drieteenmeeuw en de -strandloper
geen vier maar drie tenen. Hun achterteen ontbreekt; die dient ‘normaal’ bij vogels voor evenwicht en ze kunnen zich ermee vastgrijpen.
Drieteenmeeuwen hebben die achterteen niet nodig: ze broeden op kliffen en na de landing op het nest
hoeven ze nog maar een heel klein eindje te schuifelen. Drieteenstrandlopers rennen als gekken langs de vloedlijn
om diertjes te pakken die de golven meevoeren. Zou een achterteen hen hinderen in hun gejakker door het zand?

Grootschildmos100123
* Groot schildmos, Parmotrema perlatum, Black Stone Flower, Breitlappige Schüsselflechte *
Het groot schildmos is een vrij algemeen voorkomende korstmos. Meijendel, Wassenaar, vorige week.

Bekerzwam271222
* Bekerzwam spec, Peziza spec, a cup fungus, champignon ascomycète, Becherlingsverwandte *
Bekerzwammetjes eind december in het Buytenpark. Welke soort? Jaren geleden zijn op precies dezelfde plek
grote houtbekerzwammen (Peziza varia) microscopisch gedetermineerd. Wellicht zijn dit nakomelingen.