230109 Liefde

Halsbandparkieten060123A
* Halsbandparkiet, Psittacula krameri, Rose-ringed Parakeet, Perruche à collier, Halsbandsittich *
Bij sommige dieren beperkt het liefdesleven zich tot een korte copulatie: het gaat tenslotte om het nageslacht.
Bij andere dieren zie je een hoog knuffelgehalte. Mooi voorbeeld zijn duiven (Turkse tortels!),
maar ook (halsband)parkieten kennen een uitgebreid voorspel. Verliefd koppel vrijdag in Zoetermeer.

Torenvalk050123

Torenvalk060123A
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
In de herfst van hun eerste levensjaar is het geslacht van torenvalken lastig te bepalen.
Het biddende torenvalkje (Nieuwe Driemanspolder, donderdag) laat duidelijke kenmerken zien.
Het is een jonge vogel, gelet op de bruinrode vlekken op de zwarte vleugeluiteinden.
En hij heeft een grijze stuit, het begin van de grijze staart die volwassen mannetjes hebben.
Vrouwtjes hebben geen grijze stuit, alleen oude vrouwtjes beginnen soms op mannetjes te lijken.
Maar in dat geval zou de grijze kop van het mannetje de doorslag geven. Deze vogel heeft al wat grijs op de kop.
Vrijdag fotografeerde ik verderop in de N3MP deze torenvalk met muis; geslacht was niet vast te stellen.

Blauwereiger_Woelmuis070123
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Een blauwe reiger stond zaterdag in De Wilck doodstil te loeren. Met een flitsende uithaal wist hij een woelmuis te vangen.

Ransuil050123
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Als je een (rans)uil zo nadenkend en bedaagd ziet zitten, begrijp je waarom ze ‘wijs’ worden genoemd. Donderdag.

Wintertalingen070123A
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Opvliegend paartje wintertalingen, zaterdag in De Wilck. Mooie maar ook schuwe watervogels.

Roodborsttapuiten090123
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Een paartje roodborsttapuiten verblijft al vele weken in De Wilck. Vanmiddag zag ik ze weer, vrouwtje vooraan.
De Wilck bestaat voornamelijk uit grasland met slechts hier en daar wat riet, weinig lage begroeiing
om te schuilen en voedsel te zoeken. Des te opmerkelijker dat deze vogels hier al zo lang aanwezig zijn.

Zwartblauwebaardloper060123
* Zwartblauwe baardloper, Leistus fulvibarbis *
Onder een loszittend stuk boomschors in het Zoetermeerse Westerpark liep vrijdag dit kevertje van nog geen cm groot.
Ik kon hem in een potje vangen en ter plekke fotograferen en daarna natuurlijk terugzetten.
Via het herkenningsprogramma Obsidentify/Waarneming zag ik dat het een baardloper moest zijn.
De app gaf aan dat het waarschijnlijk een bosbaardloper was. Je moet de uitslag van Obsidentify altijd controleren,
zelfs als er ‘100% zeker’ wordt aangegeven. In dat geval is de determinatie meestal betrouwbaar, maar let toch op!
Via determinatietabellen van EIS (De loopkevers van Nederland en België) kwam ik op zwartblauwe baardloper.
Kleur, vorm van halsschild en de lichte pooteinden gaven de doorslag. Deze soort leeft vooral op veen- en kleigrond.

Gewoonkrulmos070123A

Gewoonkrulmos070123
* Gewoon krulmos, Funaria hygrometrica, Common Cord-moss, Funaire hygrométrique, Wetteranzeigendes Drehmoos *
In twee plantenbakken voor kruiden in onze tuin groeien kleine mossen. Ik dacht aan twee verschillende soorten,
maar het blijken verschillende stadia te zijn van (de kapsels van) het gewoon krulmos: boven jonge kapsels,
onder kapsels in een verder gevorderd stadium. De jonge sporofyten staan nog stijf rechtop maar zullen verdwijnen.

 
* Foto kleine zilverreiger voor het bureaublad *
Van de jagende kleine zilverreiger uit het Vogeldagboek van 12 december heb ik een achtergrond voor het bureaublad gemaakt.

 
***
Recensie
Kroniek van de kip
Het verhaal van een plompe maar pientere vogel
Sally Coulthard, Uitgeverij TERRA 2022, ISBN 978 90 8989 930 9, € 24,99
Een heel interessant en boeiend boek over de reis van de kip, een intelligente vogel, door de geschiedenis.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.