220817 Zeldzame lachsterns

Lachstern160822A

Lachstern160822F
* Lachstern, Gelochelidon nilotica, Gull-billed Tern, Sterne hansel, Lachseeschwalbe *
Sinds zaterdag verblijven er twee lachsterns in de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) in Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg.
Een volwassen vogel (boven, in de rui, met de restanten van de geheel zwarte kop) en een juveniele vogel
die een rode snavelbasis heeft en een donkergrijs masker. De jonge vogel was doorlopend aan het bedelen,
de ouder voederde onvermoeibaar. Nu en dan ging het jong ook op jacht. Ze hadden in dit uitgestrekte gebied
drie grind/zandbanken uitgekozen waarop ze regelmatig gingen rusten. De zeldzame vogels trokken veel bekijks.

De lachstern heeft zijn opvallende Nederlandse (en Duitse) naam te danken aan zijn ‘lachende’ roep.
Tenminste, je moet wel flink wat fantasie hebben om er een lach ik te horen zoals vroege naamgevers deden.
De wetenschappelijke naam betekent ‘lachzwaluw van de Nijl’, de vogels overwinteren in Afrika.
Hun broedgebied ligt in Zuid- en Oost-Europa, met enkele kleine kolonies in Duitsland en Denemarken.
Je mag aannemen dat dit duo daaruit afkomstig is. Opvallend kenmerk is de korte, dikke, zwarte snavel.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld visdiefjes duiken deze sterns niet het water in maar pikken voedsel van het oppervlak.
Lachsterns eten geen vis, maar vooral insecten, ook kikkers, kleine zoogdieren (zelfs ratten), kleine vogels en kuikens.

Lachstern160822E
Soms ging de jonge lachstern alleen uit vissen…

Lachstern160822H
…maar meestal werd hij nog gevoerd door de oudervogel, vaak met kleine kikkers…

Lachsterns150822
…en die kikkerbilletjes smaakten kennelijk erg goed want hij bleef maar bedelen.

Grutto150822
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Enkele tientallen grutto’s, waaronder diverse jonge vogels (foto), rusten nog even in de N3MP voordat ze naar Afrika vliegen.

Tureluur050822
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Een jonge tureluur reageerde narrig op een andere ‘roodpootruiter’ die te dicht in zijn buurt kwam.

Krakeenden120822
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
Mannetjes krakeenden op de Benthuizerplas bereiden zich al krak-krakkend voor op het broedseizoen van volgend jaar.

Dodaars120822
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Dodaarzen zie je vrijwel uitsluitend in het water. Deze adulte dodaars (ruiend naar winterkleed) zocht even de kant op.
Al eerder schreef ik dat mijn geheugen/concentratie me nu en dan in de steek laat, met ‘foute’ foto’s als gevolg.
Vorige week overkwam me het opnieuw: een juveniele dodaars betitelde ik in Vogeldagboek als een geoorde fuut.
Hopelijk was dat de laatste keer: ik heb namelijk een grote sticker op mijn laptop geplakt om alles EXTRA te controleren.

Woudaap150822
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Een jong woudaapje (op ca. zeventig meter). Op foto’s lijken ze zo groot, maar ze zijn niet groter dan de sigaar van een lisdodde.

Hermelijn100822_RL
Foto ©Ruben Luiten
* Hermelijn, Mustela erminea, Stoat, Hermine, Hermelin *
Zo jong en dan al zulke foto’s maken! Volgens zijn vader heeft Ruben (9) Luiten uit Waddinxveen een vaste hand.
Deze foto van een hermelijn maakte hij vrijdag langs de Benthuizerplas, luttele minuten voordat ik er aankwam.
Te laat dus want die fraaie (maar ook bloeddorstige) martertjes laten zich meestal maar heel kort zien.
In de N3MP heb ik de afgelopen dagen tweemaal even een hermelijn of een wezel gezien, ze waren te snel voor mij.

 
* Nacht van de vleermuis *
Iedere geïnteresseerde in Nederland en Vlaanderen kan in het weekend van vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus
(meestal gratis) meedoen aan vleermuisexcursies in de Nacht van de Vleermuis. KLIK HIER voor meer info.

 
***
Recensie

12 vogels die je leven redden
Hoe je gelukkig kunt worden van de natuur
Charley Corbett, Meulenhoff 2022, ISBN 978 90 290 9645 4, € 22,99
Geen boek om je vogelkennis te vergroten, maar prachtig beschreven observaties en familieverhalen (over depressies).
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.