220624 Afwijkende blauwborst

Blauwborst240622A
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Een mannetje blauwborst vanmorgen in het Populierenbosje in Zevenhuizen, met een snavel vol mieren voor zijn jongen.
Opvallend: geen witte ster op de borst! Zo’n blauwborst wordt de wolfi-variant genoemd. Komt sporadisch voor.
In het Populierenbosje wordt ook een oranjesterblauwborst gemeld, eveneens een zeldzame variant van de witsterblauwborst.

Kleine bonte specht
* Kleine bonte specht, Dryobates minor, Lesser Spotted Woodpecker, Pic épeichette, Kleinspecht *
Door overmatige nattigheid moesten de fietsen tijdens onze vakantieweek in Limburg in de schuur blijven staan.
De gedroomde tochtjes door de bossen op zoek naar kleine en middelste bonte spechten e.a. waren in het water gevallen.
Op de ochtend van vertrek hoorde ik ineens een spechtengeroffel. Aanvankelijk dacht ik dat het een mibo was,
maar dichtbij hoog in de bomen zaten twee kleine bonte spechten. Het was een afscheidscadeautje!

Steltkluten200622

Steltkluut200622C
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Maandagmorgen in het Kraaiennest in De Lier geweest, en daar trof ik tot mijn geluk de gemelde steltkluten aan.
Het woei hard, het kuikentje bleef dicht langs de rietkragen en liep steeds verder weg, maar ik heb ze toch gezien.
Prachtige vogels met die lange rode stelten. Vroeger alleen in Zuid-Europa, ze broeden steeds noordelijker.
Op de foto boven de ouders (mannetje onder) en het jonge steltkluutje met zijn moeder.

Kluut200622
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Ook volop kluten in het Kraaiennest. ‘Gewone’ kluten zijn eveneens fraaie vogels, dit is een jonge vogel met nog bruine veren.

Krakeenden160622A
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
In linie varen de jonge krakeenden achter hun moeder aan. (Waar? Ik weet het niet meer…)

Bergeenden240622
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Jonge bergeenden zoeken beschutting bij elkaar. Hazerswoude, vanmorgen.

Kokmeeuw180622
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Een jonge kokmeeuw op de Benthuizerplas schreeuwt het uit: zou hij zijn eerste vliegrondjes maken?

Kneu140622
* Kneu, Linaria cannabina, Common Linnet, Linotte mélodieuse, Bluthänfling *
Op afstand zijn het onopvallende vogeltjes, van dichtbij zie je pas hoe een (mannetje) kneu er echt uitziet. Bentwoud.

Kleinvliegendhert090622
* Klein vliegend hert, Dorcus parallelipipedus, Lesser Stag Beetle, Petite biche, Balkenschröter *
Tussen de buien en de regen door scharrelde ik soms door onze vakantietuin: diverse insecten die je in mijn omgeving niet ziet.
Zoals dit klein vliegend hert. Ik denk een mannetje want op de kaken zit aan de binnenkant een grote knobbel. Helaas dood.

 
***
Recensie

Vogeltaal
Hoe vogels met elkaar communiceren
Barbara Ballentine en Jeremy Hyman, NewScientist 2022, ISBN 978 90 8571 783 6, € 24,99
Een interessant en diepgaand boek over de zang en communicatie bij vogels.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.