Bunzing, hermelijn en wezel

Bunzing_hermelijn_wezel

Auteur
Edo van Uchelen

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2021
180 pagina’s, 17,5 x 24,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 820 0
€ 24,95

Bunzing, hermelijn en wezel

Kleine roofdieren

Ik heb het in al die jaren dat ik door de natuur struin maar een paar keer meegemaakt. Je ziet plotseling iets uit de dekking komen, een verlengde muis lijkt het. Het is een klein roofdiertje, maar is het nu een hermelijn of een wezel? De in ons land voorkomende kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel laten zich niet vaak zien. Weinig mensen weten iets van hun uiterlijk, gedrag, voorkomen en voedsel- en biotoopkeuze.

Daar brengt dit mooie boek verandering in. Zeer veel kennis over deze prachtige, mysterieuze kleine dieren is daarin bij elkaar gebracht. Overigens schrijft Van Uchelen zo min mogelijk over ‘marterachtigen’, maar heeft hij het over ‘kleine roofdieren’. Dat doet hij omdat volgens hem het woord ‘marters’ bij veel mensen een negatief gevoel losmaakt. Ik weet niet of dat waar is, zelf heb ik dat in ieder geval niet.

Als ik in de toekomst weer zo’n klein martertje tegenkom, weet ik door dit leerzame boek waar ik als eerste op moet letten. Kort staartje? Wezel! Nog een leuk weetje: de wezel is het kleinste roofdier ter wereld.

Na de hoofdstukken waarin Van Uchelen ons van alles over deze drie zoogdiersoorten leert, gaat hij in op de noodzaak tot betere bescherming. Met name in dit gedeelte van het boek voel je zijn bevlogenheid; Van Uchelen zet zich via de Marterstichting in voor een betere bescherming van deze prachtige, felle jagertjes. Met zijn aanbevelingen richt hij zich op overheden en natuurbeherende organisaties maar ook op ons, natuurminnende burgers en buitenlui.

Het gaat niet goed met bunzing, hermelijn en wezel in ons land. Ze staan inmiddels alle drie op de Rode lijst. Met name door de intensivering en schaalvergroting van de landbouw is er steeds minder plek voor ze. Wat ze nodig hebben is een verrommeld, kleinschalig landschap met heggen, houtwallen en brede, flink begroeide slootranden. En die verdwijnen nog steeds. Ook de natuurbeheerders in ons land lijken heel angstig voor rommelplekjes, struiken en houtwallen. Van Uchelen geeft deze organisaties er flink van langs.

Het boek is rijkelijk voorzien van aparte katerns, waarin dieper op onderdelen van de hoofdtekst wordt ingegaan en van illustratieve en vaak prachtige foto’s (waaronder een paar van Adri), en leuke tekeningen. Niet alleen de tekst, maar ook de vormgeving is zeer uitnodigend om uren lang in dit boek te lezen. Een aanrader!

Ronald Klingers, 16 november 2021