211015 Rode lijsters

Koperwiek141021A
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Vorige week zag ik nog maar enkele koperwieken, gisteren vele tientallen in Zoetermeer.
In tegenstelling tot kepen, die ook op de bessen foerageren, zijn ze erg schuw en veel lastiger te fotograferen.
Koperwieken trekken vaak op met kramsvogels, maar die heb ik nog niet gezien, noch hun ‘getsjak’ gehoord.
Koperwieken, ‘rode lijsters’, danken hun naam aan de oranjerode kleur in hun oksels en op de flanken.

Donderdagmorgen was ik bij de lijsterbessen in het Zoetermeerse Buytenpark. Veel bessen zijn verdwenen.
Dat is geen wonder, want nu en dan streken er zwermen kepen en kramsvogels in de struiken neer.
Moeilijk te tellen, van beide soorten schat ik zo tussen de zestig en de tachtig. Ook twee sperwers,
ze cirkelden rond en doken nu en dan naar beneden. Waren daarom de meeste vogels rond het middaguur verdwenen?

Koperwieken141021

Koperwiek141021

Merel141021
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Ook merels snoepen graag van de lijsterbessen. Ik zie nog steeds minder merels dan in vorige jaren.

Keep141021C

Keep141021F
* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
Kepen zijn vogels die invasiegewijs ons land bezoeken, het ene jaar meer dan het andere jaar.
Dat is mede afhankelijk van het aantal beukennootjes. Dit jaar zijn er weinig nootjes e.d. in de bossen.
Op de foto’s twee mannetjes, waarvan de een donkerder van kleur is dan de ander. Vrouwtjes hebben minder zwart op hun lijfje.

Brilduiker131021C

Brilduiker131021D
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Zie je in deze tijd van het jaar qua verenkleed ’twijfelachtige’ brilduikers, dan is het altijd goed opletten!
Volwassen mannetjes brilduikers hebben meestal in oktober al hun prachtkleed aangetrokken. Die heb ik nog niet gezien.
Foto boven een tweede kalenderjaar mannetje, dat aan het ruien is naar het volledige broedkleed (groenige kop).
Er kan overigens nog wel wat overlap zitten tussen ‘late’ adulte mannetjes en ‘vroege’ 2e kj.
Op de onderste foto een eerste kalenderjaar mannetje, dat dus dit jaar geboren is (bruinige kop).
Tegen december zijn alle brilduikerskleden 1e kj of adult, een 2e kj haal je er dan niet meer uit.
Foto’s woensdag op de Meeslouwerplas in Leidschendam. Met dank aan Danny Camerlinck voor de info.

Zwartgerandetuinslak141021
* Zwartgerande tuinslak, Cepaea nemoralis, Brown-lipped Snail, Escargot à lèvre brune, Schwarzmündige Bänderschnecke *
Buytenpark, gisteren.