211005 Patrijzen verjagen eksters

! Onderaan dit Vogeldagboek staan foto’s van een dode bunzing en van een spin !

Patrijzen_Eksters051021A

* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
* Ekster, Pica pica, Common Magpie, Pie bavarde, Elster *
Vier patrijzen werden vanmorgen in Stompwijk gemobd/gepest door een groepje van vijf eksters.
Twee hanen vonden dat het tijd werd om op te treden en namen een dreigende aanvalspositie in.
Toen de eksters weer dichterbij kwamen, ging één haan met opgeheven staart op de pestkoppen af.
Hoe stoer eksters ook zijn, dat vonden ze niet leuk en na enkele aanvallen gingen ze ervandoor.
Daarna hervatten de patrijzen op hun gemak – maar wel alert – hun bezigheid: het eten van graszaadjes.

Patrijzen_Eksters051021B

Patrijzen_Eksters051021C

Patrijzen_Eksters051021D

Patrijzen051021

Blauwekiekendief041021A
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Al een week probeer ik (tevergeefs) een blauwe kiekendief in het Bentwoud te fotograferen.
De vogel is geringd en draagt een zender. Gistermiddag vloog de kiek op flinke afstand voorbij.

Boomvalk041021A
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Boven het Buytenpark in Zoetermeer gaat een boomvalk regelmatig op jacht. Een jonge vogel, maandag.

Tjiftjaf041021
* Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Northern Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp *
In de vele bomen van het Buytenpark kun je op diverse plaatsen nog tjiftjaffen horen zingen. Ook gisteren.
Het lijkt erop dat door het warmere steeds meer tjiftjaffen hier blijven overwinteren.
Dat geldt eveneens voor o.a. zwartkoppen, die ik ook nog regelmatig in de struiken zie foerageren.

Putters011021A
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Distelvinken verzamelen zich in de herfst en de winter vaak in grote groepen die op zaden azen.
Dit is een aantal putters uit een groep van ca. zeventig, zondag in de Nieuwe Driemanspolder.

Bunzing051021A
* Bunzing, Mustela putorius, Western Polecat, Putois d’Europe, Europäischer Iltis *
Overdag zie je (meestal) geen bunzingen, behalve als ze dood zijn. Geerpolder, Stompwijk, vanmorgen.

Kruisspin041021A
* Kruisspin, Araneus diadematus, European Garden Spider, Épeire diadème, Gartenkreuzspinne *
Dit vrouwtje kruisspin is nogal bol en zal spoedig haar eitjes in een cocon gaan leggen. Bentwoud, gisteren.

 
***
Recensie
De Nederlandse slakkendoders (Scipomyzidae)
De Nederlandse aaskevers (Silphifae)
De Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia)

Diverse auteurs, EIS Kenniscentrum Insecten, NEV en Naturalis
Drie prachtige delen (nrs. 11, 12 en 13) uit de serie Entomologische tabellen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.