Het akkerboek

Het_akkerboek

Auteurs
Peter Verbeek, Udo Prins, Robert Ketelaar,
Karl Eichhorn en Emiel Brouwer

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2021
286 pagina’s, 17 x 24,5 cm
ISBN 978 90 5011 759 3
€ 27,95

Het akkerboek

Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers

Voor professionele natuurbeheerders, natuurvriendelijke boeren en gemotiveerde landschapsvrijwilligers is er nu een interessant boek over het herstel van wilde planten in akkers. Er is ook wat aandacht voor de dieren die in belangrijke mate van natuurrijke akkers afhankelijk zijn. Het accent ligt echter op de wilde akkerflora, de tientallen soorten vaatplanten die vroeger kleur aan ons landschap gaven, maar grotendeels zijn verdwenen door de intensieve landbouw.

Gelukkig is er de afgelopen tijd nieuw elan ontstaan in het beheer van kruidenrijke akkers. Dat verloopt lang niet altijd succesvol, maar langzamerhand beginnen we steeds beter te begrijpen hoe het herstel van de akkerflora kan worden aangepakt. Al die kennis is door de schrijvers, deskundigen op dit gebied, bijeengebracht in dit boek.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden onder andere verschillende akkertypen onderscheiden, en voor elk van die typen aangegeven welke concrete beheerkeuzes daarbij aan de orde zijn, van grondbewerking naar zaaien tot bemesting en oogst en het oplossen van ongewenste ontwikkelingen.

In deel twee wordt een overzicht gegeven van alle wilde akkersoorten die van oorsprong in Nederland voorkwamen, wordt een beschrijving gegeven van 64 bedreigde akkerplanten en van 30 zeer karakteristieke akkersoorten; hun status (mate van bedreiging), de herkenning van een soort (en van sterk gelijkende soorten), en ervaringen met herintroductie en beheer komen aan de orde. Dit deel is voorzien van enorm veel foto’s van de diverse groei- en bloeistadia met een beschrijving van de kenmerken van de soort.

Let wel: dit is geen veldgids, omdat in dit deel niet alle kruidensoorten die in akkers voorkomen, worden beschreven. In Nederlandse akkers komen namelijk wel enkele honderden soorten kruiden voor. Het gaat de schrijvers specifiek om de voor akkers kenmerkende soorten.

Het prettig vormgegeven boek biedt een schat aan wetenschappelijke informatie aan degene die met het beheer van kruidenrijke akkers aan de gang wil gaan. Het is geen lichte kost; de in dit boek geboden informatie lijkt me erg volledig. Voor de liefhebber die zelf aan de slag wil met het ontwikkelen van kruidenrijke akkers, is dit boek van groot belang.

Ronald Klingers, 4 augustus 2021