200728 Wachten op jonge rietaapjes

Woudaap280720

Woudaap280720A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De spanning is tot een kookpunt gestegen: komen er dit jaar jonge rietaapjes of niet?
Deze in Nederland uiterst zeldzame broedvogel heeft in mijn omgeving twee nesten.
Althans, dat mag je aannemen als je de activiteiten van de vier ouders beziet.
Vanmiddag zag ik een mannetje en een vrouwtje op dezelfde plek in het riet zitten. Hoopvol!
Foto vrouwtje (onder) op grote afstand. Het mannetje ging in een tuinvijver foerageren en daar kiekte ik hem.

Bruinekiekendief270720
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Woudaapjes zijn wellicht de vogels met één legsel die de laatst in het seizoen broeden.
Bruine kiekendieven zijn vroeger, maar in het Bentwoud heb ik nog geen kuikens gezien.
Door de hoger wordende onderbegroeiing in het gebied neemt het aantal broedparen af.
Drie nesten dit jaar? Hopelijk heb ik hun donkerbruine jongen met eigele koppen over het hoofd gezien.
Dit is een ‘oud’ vrouwtje, te herkennen aan de vele lichte vlekken op haar lijf. Zoeterwoude, gisteren.

Wulp260720
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
Op pas gemaaide graslanden kunnen vogels makkelijk wormen en andere insecten vinden.
Zoals wulpen, die uit hun broedgebieden zijn teruggekeerd en in ‘mijn’ polders foerageren. Maandag.

Gewonetandkaak_Kleinerodeweekschild230720
* Gewone tandkaak, Enoplognatha ovata, Candy-stripe Spider, Théridion ovoïde *
* Kleine rode weekschild, Rhagonycha fulva, Common Red Soldier Beetle, Téléphore fauve, Roter Weichkäfer *
Een gewone tandkaak, een lid van de kogelspinnenfamilie, heeft een ‘soldaatje’ te pakken. Bentwoud, donderdag.
Op het ogenblik foerageren (en paren!) die kleine rode weekschildkevers massaal op bloemen.
Dit kevertje wist na minutenlange strijd te ontsnappen en overleefde de aanval van de tandkaak.
De gewone tandkaak lijkt sterk op de vergeten tandkaak; dat is een echter zeer zeldzaam spinnetje.

Watersnuffel160720A
* Watersnuffel, Enallagma cyathigerum, Common Blue Damselfly, Agrion porte-coupe, Gemeine Becherjungfer *
Ook deze waterjuffer was op jacht geweest en had een mot als prooi uitgezocht. Bentwoud.

Wenkvliegje080720
* Wenkvliegje, Nemopoda nitidula, a black scavenger flie, eine Schwingfliege *
Dit is een wenkvliegje, zo’n 3,5 mm, onlangs gefotografeerd in Scherpenzeel (Gld).
Bij ons komen 27 soorten van deze kleine, glimmend zwarte vliegjes voor met ronde kop en mierachtige lichaam.
Hun vleugels houden ze vaak half gespreid en half omhoog gericht. Daarom worden ze ook wappervliegen genoemd.
Ze vliegen soms met tienduizenden tegelijk. Het paringsgedrag van deze vliegjes (voorpootvertoon) is opmerkelijk.

Melieriaomissa_Oranjedwergbladroller_juli2020
* Melieria omissa, Melieria omissa *
* Oranje dwergbladroller, Pammene aurana, Bärenklauwickler *
Melieria omissa is een prachtvlieg, te vinden in natte gebieden. Beide insecten in het Bentwoud.
De oranje dwergbladroller is een micro-nachtvlinder. Een algemene soort, vooral op gewone berenklauw.
De rupsen voeden zich met loof en knoppen. Ze leven in een opgerold of samengevouwen blad. Vandaar de naam.

Grijzedistelboorvlieg270720
* Grijze distelboorvlieg, Tephritis hyoscyami *
Wij hebben geen grote voor- en achtertuin. Toch verbaas ik me elke keer weer wat ik er allemaal zie.
Zoals dit grijze distelboorvliegje. Boorvliegen hebben mooie vlekken en (zigzag)strepen op de vleugels.
Vrouwtjes leggen hun eitjes in planten (fruit) met een puntige legboor, vandaar de naam.