Vogels in de Lage Landen

Vogels_in_de_Lage_Landen

Auteur
Ger Meesters

Bijdragen Vlaanderen
Koen Leysen

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2020
250 blz., 19,5 x 25 cm
ISBN 978 90 215 7505 6
€ 27,50

Vogels in de Lage Landen

De mooiste soorten, hun leefgebieden en bedreigingen

Vogels vormen een onuitputtelijke bron voor uitgevers. Er valt zo veel over te vertellen, er worden doorlopend nieuwe ontdekkingen gedaan en er bestaan ontelbare mooie foto’s die een vogelboek heel aantrekkelijk kunnen maken.

Ger Meesters heeft de twaalf Nederlandse en de vijf Vlaamse provincies als uitgangspunt genomen voor ‘Vogels in de Lage Landen’. Per provincie heeft hij een ‘nationaal’ park gekozen als basis voor de bespreking van veel voorkomende vogels. Dat hij De Biesbosch, waarvan het grootste deel in Noord-Brabant ligt, onder Zuid-Holland schuift, valt te billijken: ZH heeft namelijk geen ‘eigen’ nationaal park!

De auteur noemt de verdozing van ons landschap, de stikstofcrisis en het gebruik van bestrijdingsmiddelen als de belangrijkste oorzaken voor de (sterke) achteruitgang van de natuur. Ook zware metalen, plastic, uitstoot van vuile stoffen enz. spelen daarbij een destructieve rol.

Bij alle zeventien genoemde natuurgebieden worden uitgebreid vogels voorgesteld die daar voorkomen, in totaal 58 soorten. De besprekingen passen niet altijd bij de gebieden: de patrijs bijvoorbeeld staat bij het Dwingelderveld, terwijl de soort daar niet (meer) voorkomt. En grutto’s in Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide?

‘Vogels in de Lage Landen’ is een aardig boek om door te bladeren en in te lezen. De gegevens over de vogelsoorten zijn actueel. Mooie foto’s worden afgewisseld met (te veel) foto’s van matige kwaliteit; dat is in deze tijd met talloze goede vogelfotografen niet meer nodig.

AdG, 20 mei 2020