Rottumerplaat

Rottumerplaat

Auteur
Barwolt Ebbinge

Uitgave
Atlas Contact 2020
288 pagina’s, 13,5 x 21 cm
ISBN 978 90 450 3019 7
€ 24,99

Rottumerplaat

Verboden eiland in de Waddenzee

Het klinkt als een spannend jongensboek: een verboden eiland in de Waddenzee. Voor u en ik is dit eiland een verboden vogelparadijs. Alleen werkers van Rijkswaterstaat, vogelwachters die door Staatsbosbeheer zijn aangesteld, mensen met bijzondere toestemming (zoals ooit Jan Wolkers en Godfried Bomans) en een enkele wadloper of zeiler komt er aan wal. De laatste twee categorieën zelfs illegaal, want zonder toestemming. Ebbinge was jarenlang één van de vogelwachters op Rottumerplaat.

Hij schrijft over de belevenissen op dit eilandje, van hemzelf en van andere mensen die daar geweest zijn, over het onderzoeks-, tel- en ringwerk aan vogels, over andere bewoners van dit eiland, over het weer en over de behuizing. Het meest komen de vogels aan bod, zodat dit toch wel een echt natuurboek genoemd mag worden.

Waar nodig is het boek gelardeerd met zwart-wit foto’s en –tekeningen, om hier en daar wat te verduidelijken of om de sfeer te schetsen. En er is één katern met kleurenfoto’s, voornamelijk geschoten door de (vogel)partner van Ebbinge, Doortje Dallmeijer, met wie hij samen als vogelwachter op ‘Plaat’ was aangesteld.

Het boek leest vlot weg. Hier en daar lijken passages uit het boek op dagboekfragmenten, terwijl het op andere plaatsen meer verhalend is. Dit is verklaarbaar. Ebbinge heeft als basis voor dit boek delen van zijn weblogs voor Staatsbosbeheer over zijn belevenissen op het eiland gebruikt. Die stijlwisseling en het door elkaar heen gebruiken van de verleden en tegenwoordige tijd storen echter niet, vind ik.

Ronald Klingers, 12 maart 2020