Bekentenissen van een afvallig milieuactivist

Bekentenissen_van_een_afvallig_milieuactivist

Auteur
Paul Kingsnorth

Vertaling
Hanneke Bos en Inge Kok

Uitgave
Atlas Contact 2019
334 pagina’s, 13,5 x 21 cm
ISBN 978 90 450 4018 9
€ 24,99

Oorspronkelijke titel
Confessions of a Recovering Environmentalist
and Other Essays 2017

Bekentenissen van een afvallig milieuactivist

Een radicaal andere kijk op natuurbescherming

Een waarschuwing: indien u geen zin heeft in sombere voorspellingen over de mogelijke toekomst van de mensheid, indien u denkt dat u goed bezig bent met het redden van de natuur, of indien u gelooft dat de mens door technische vooruitgang in staat zal zijn oplossingen te vinden voor de milieuproblemen die ons teisteren, dan moet u dit boek niet lezen.

Maar als u uitgedaagd wil worden om na te denken over onze toekomst, indien u wil weten wat er nog te doen is aan de verdere achteruitgang van de natuur en als u niet bang bent om uitgedaagd te worden om uw wereldbeeld bij te stellen, lees dan vooral dit confronterende, ontregelende en geweldig geschreven boek, dat bestaat uit een serie essays.

Ik werd door dit boek gedwongen om mijn visie op natuurbehoud weer eens grondig tegen het licht te houden. Kingsnorth dwong mij op bepaalde punten om mijn mening te herzien. Op andere punten vond ik, maar pas na enig nadenken, dat hij doorschiet. Kingsnorth is mijns inziens soms te somber over het vermogen van de mens om zijn toekomst onder ogen te zien en zijn gedrag aan te passen.

Wat mij in ieder geval duidelijk is, is dat we met te veel mensen op deze planeet leven en dat dit zo niet verder kan, en dat we af moeten van de gedachte dat economische groei steeds noodzakelijk is en niet geremd kan worden.

We bevinden ons in een tijdsgewricht waarin grote veranderingen aanstaande zijn. We moeten allemaal nadenken over de keuzes waar we voor staan. Dit boek helpt bij het nadenken daarover.

Ronald Klingers, 24 december 2019