190718 Rottemeren

Baardmannetje170719

Baardmannetjes170719A
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Jonge mannetjes baardmannetjes hebben een geel snaveltje, een beginnend masker
en een zwarte rugvlek. In het najaar ruien ze naar hun volwassen verenkleed.
Baardmannetjes behoren tot een handvol zangvogels die na het broedseizoen volledige ruien,
zowel de juveniele als de adulte vogels. De rui van andere zangvogels is gevarieerder.

Gistermorgen met de fiets gestruind (gefietsstruind?) in het gebied van de Rottemeren.
Jonge baardmannetjes foerageerden onderaan rietstengels dicht tegen de waterrand.
Het zijn behendige, beweeglijke vogeltjes, je moet snel zijn om er foto’s van te maken.
Een mannetje woudaap vloog enkele malen laag boven de rietkragen heen en weer.

Kleinezilverreiger170719A
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Deze kleine zilverreiger in de Eendragtspolder droeg nog sierveren uit de broedtijd.

Woudaapje170719
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
In Zoetermeer zingen nog steeds twee mannetjes woudaap om vrouwtjes het riet in te lokken.
Ongepaarde mannetjes hebben een rode snavel. Zodra ze een partner gevonden hebben,
verdwijnt dat rood en wordt de snavel (oranje)geel, zoals bij dit mannetje in Zevenhuizen. Een broedgeval?
Het rietaapje vloog enkele malen over vrij grote afstand van en naar dezelfde plek.
Eenmaal maakte hij een ‘tussenlanding’ en dat was het moment waarop ik deze foto kon maken.

Grauwevliegenvanger180719
* Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata, Spotted Flycatcher, Gobemouche gris, Grauschnäpper *
In mijn omgeving zitten steeds minder grauwe vliegenvangers. Het zijn heel eenvoudige vogeltjes,
maar ze hebben een goedaardige uitstraling. Dit vogeltje snapte ik vanmorgen in Zoeterwoude.

Boerenzwaluw040719
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Als het warm weer is, scheren zwaluwen laag over het water om te drinken. Jong ‘boertje’, Bentwoud.

Ransuil070719B
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Een close-up van een van de jonge ransuilen onlangs in Zoeterwoude.

 
***
Recensie
Veldgids Mieren van Europa
Alle meer dan 400 soorten van West-Europa | Determinatie | Veldkenmerken

Claude Lebas c.s., KNNV Uitgeverij 2019, ISBN 978 90 5011 626 8, € 39,95
De (detail)foto’s van mieren in deze verder ook fraaie veldgids zijn van bijzondere kwaliteit.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

Hop220619ID
* Hop, Upupa epops, Eurasian Hoopoe, Huppe fasciée, Wiedehopf *
Foto en tekst Inge Duijsens: Ook in Hongarije heb ik de hop kunnen fotograferen.
De vogels waren met hun tweede nest begonnen en zaten nu op de eieren.
Zo nu en dan kwam er een hop langs met eten voor zijn partner.
Meestal vlogen ze rechtstreeks het nest in wat fotograferen erg lastig maakte.
Deze keer liet hij even zijn buit zien, de prachtige rups van een wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae).