190716 Kneuen

Rond ons vakantiepark in Blaimont, Ardennen, België, zaten in juni veel kneuen.
Onopvallende vogeltjes, die je eigenlijk altijd door een verrekijker moet bekijken
om te zien hoe mooi ze in hun eenvoud eigenlijk zijn. Mannetjes met rode veertjes.
Volgens de Vogelatlas Nederland is hun aantal sinds 1990 met zestig procent afgenomen,
mede door de intensivering van de landbouw (gif). Het aantal broedparen bedraagt thans 30.000 à 50.000.
Hun zang is niet opvallend, wel sterk afwisselend. KLIK HIER voor opnames van hun gevarieerde zang en roepjes.

Kneuen250619C
* Kneu, Linaria cannabina, Common Linnet, Linotte mélodieuse, Bluthänfling *
Jonge kneuen wachten op voedselaanvoer van de ouders. Daar komt pa al aan!

Kneuen250619A
Een hartelijke begroeting.

Kneu240619B
Vrouwtje kneu zit intussen voluit te roepen.

Kneu280619
Mannetje kneu in ruststand.

Kneu260619
Het is pas juni. Vrouwtje kneu bouwt alweer aan een nieuw nestje.

Bredewespenorchis160719

Bredewespenorchis160719A
* Brede wespenorchis, Epipactis helleborine, Broad-leaved Helleborine,
Epipactis à larges feuilles, Breitblättrige Stendelwurz *
De brede wespenorchis is een vrij algemene soort. De bloemen zijn ca. 1 x 0,5 cm.
Het Bentwoud blijkt een heel geschikte standplaats voor deze orchideeënsoort.
Overal in dit bos kan je deze kleine orchideeën (althans de bloemen) aantreffen.
Meestal staan ze aan de rand van aaneengesloten rijen bomen en struiken. Foto’s vanmiddag.

Grauweklauwier260619ID
* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze grauwe klauwier heb ik eind juni in Hongarije kunnen fotograferen.
Ze eten grote insecten en kleine gewervelde dieren, zoals knaagdieren en hagedissen.
De prooien worden soms opgeprikt op stekels van takken om later opgegeten te worden.