190710 Koekoek met waardouders

Koekoek090719J
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *

Eén van onze spannendste vogels is de koekoek. Koekoeken zijn verwikkeld
in een nimmer eindigende evolutionaire strijd met de gastouders, waardouders,
waarbij veel list en meedogenloze methodes worden gebruikt en bedrog wordt toegepast
om het ras koekoek in stand te houden. Er zijn prachtige boeken over verschenen.

Afgelopen weekend ontdekte Inge in Zoetermeer een koekoek met kleine karekieten als waardouders.
Zo vaak zie je dat niet, laat staan dat je het kan fotograferen. Na haar tip
heb ik maandag en dinsdag foto’s gemaakt, ook een filmpje en een geluidsopname.

Koekoek080719H
…Het koekoeksjong hoort dat er voedsel in aantocht is…

Koekoek_Kleinekarekiet080719M
…en daar is één van de kleine karekieten al…

Koekoek_Kleinekarekiet090719C
…de insecten worden diep in het onverzadigbare gat gestopt…

Koekoek_Kleinekarekiet080719F
…nog meer…

Koekoek_Kleinekarekiet090719E
…na het voeren wordt de pleegmoeder aangespoord om weer op insectenjacht te gaan!
Maandag en dinsdag werd het koekoeksjong nog volop gevoerd, gisteren al minder.
De jonge vogel ving zelf ook al enkele malen een insect en zal spoedig zelfstandig zijn.


***
De rups in het vorige Vogeldagboek was toch van de zeldzame kuifvlinder. Met dank aan de Vlinderstichting.

Roodpootvalk230619ID
* Roodpootvalk, Falco vespertinus, Red-footed Falcon, Faucon kobez, Rotfußfalke *
Foto en tekst Inge Duijsens: Tijdens mijn bezoek eind juni aan Hongarije hadden de roodpootvalken jongen.
Meestal gaat het mannetje (rechts) op jacht en geeft de muis of het insect aan het vrouwtje
dat het dan prepareert en het aan haar jongen geeft. Bij dit insect werden de vleugels eraf gehaald.