Het lange voorjaar

Het_lange_voorjaar

Auteur
Laurence Rose

Illustraties
Richard Allen

Vertaling
Nico Groen

Uitgave
Atlas Contact 2019
312 pagina’s, 14 x 21 cm
ISBN 978 90 450 3774 5
€ 24,99

Oorspronkelijke titel
The long spring
Tracking the arrival of spring through Europe

Het lange voorjaar
Met de vogeltrek mee door Europa

Het is iets dat elke vogelaar wel eens zou willen doen. In het voorjaar de zomergasten in Spanje opwachten en hen gedurende het voorjaar volgen op hun trektocht naar Noord-Europa. Laurence Rose heeft dat gedaan. Op 1 februari begint zijn reis in Zuid-Spanje, kijkend naar het Rifgebergte aan de overkant, wachtend op boerenzwaluwen. Dan gaan we via Frankrijk, Engeland, Zweden en Finland naar Noorwegen om daar op 31 mei te eindigen.

De schrijver neemt ons mee op zijn reis en beschrijft wat hij ziet en meemaakt. Er worden te veel woorden gewijd aan de beschrijving van allerlei paadjes en wandelingen. Dat stoorde me een beetje in de voortgang van het verhaal.

Maar het is wel een boeiend verhaal. Zijn grote liefde en bewondering voor de natuur en vogels in het bijzonder lees je op elke bladzijde. Daarnaast lees je over ontmoetingen met bijzondere bewoners, biotoopvernietiging en zakelijke informatie met de laatste weetjes over bepaalde soorten en vogelbescherming in verschillende landen.

En dat laatste is hard nodig. Want dat er in Spanje en Frankrijk naar hartenlust zinloos op vogels geschoten mag worden is algemeen bekend. Maar van het feit dat er in Engeland een genadeloze roofvogelvervolging is op beschermde vogels was ik niet zo op de hoogte. Om hun jachtbuit, lees korhoenders, veilig te stellen, schieten en vergiftigen Engelse jagers en jachtopzieners tientallen roofvogels als steenarend, blauwe kiekendief, rode wouw, buizerd en velduil. En geen overheid die daar echt tegen optreedt.

In Zweden moeten beren en wolven het ontgelden, ondanks hun beschermde status en in Finland vindt op grote schaal vernietiging van de biotoop plaats voor de houtproductie. In alle landen waar de auteur komt, ziet hij de teloorgang van het agrarische landschap dat vroeger zo rijk was aan vogels. In het laatste hoofdstuk filosofeert de schrijver over mogelijke oplossingen om wat er nog is te behouden en wat verloren is gegaan, terug te krijgen. Uiteraard speelt de EU daarin een grote rol.

Al met al word je niet echt vrolijk van dit onderwerp. Maar zoals bij veel vogelaars het geval is, fleurt hij dan toch weer op als hij de Spaanse kraanvogels in Zweden ziet arriveren.

Ko Katsman, 22 maart 2019