Herken de kustvogel

Herken_de_kustvogel.jpg

Auteurs
Lars Gejl en Ger Meesters

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2014
196 pagina´s, 13 x 20 cm
ISBN 978 90 5210 967 1
€ 16,99

Oorspronkelijke titel
Fugle ved kysten, 2014

Herken de kustvogel

Meer dan 160 soorten in
woord, beeld en silhouet

Vogelboeken die tegenwoordig verschijnen, zijn meestal goed verzorgd, met mooie foto’s en actuele informatie. Dat is zeker van toepassing op Herken de kustvogel.

Ga je eens een dagje vogels kijken aan zee of langs de zeereep, of ga je kijken naar trekvogels, dan is dit zakboekje heel bruikbaar voor het herkennen van de meeste vogels. Dat kan aan de hand van foto’s, korte maar afdoende beschrijvingen, en afbeeldingen in zwart-wit van de silhouetten.

Daar hebben de auteurs een steek laten vallen. Van ruim eenderde vogelsoorten is geen silhouet getekend. En voor de herkenning van vogels op vaak grote afstand is dat juist zo handig.

De schaduwbeelden van bijvoorbeeld waterpieper en oeverpieper verschillen nauwelijks, dat geldt voor meer soorten. Dan kan je best volstaan met één silhouet van een kenmerkende soort; dat is ook gedaan.

Van soorten als roodkeel-, parel-, ijs- en geelsnavelduiker kan je vaak de kleuren niet goed onderscheiden omdat ze een eind uit de kust zwemmen of vliegen. Ze hebben evenwel een karakteristiek profiel en daarvan zouden afbeeldingen dan ook niet mogen ontbreken. Dat geldt eveneens voor andere soorten. Een verbeterpunt voor de tweede druk.

Een zakgids mag niet te log zijn, dus logisch dat er een selectie gemaakt is. Mijn keuze zou iets anders uitgevallen zijn. Enkele (zeer) zeldzame soorten krijgen wel aandacht (bijv. poelsnip, terekruiter, ivoormeeuw), maar ik mis o.m. twee soorten die wellicht het talrijkst langs de kust doortrekken: spreeuw en vink.

AdG, 10 november 2014