Veldgids Korstmossen van duin, heide en stuifzand

Veldgids_Korstmossen_Duin.jpg
Auteurs
André Aptroot, Kok van Herk
en Laurens Sparrius

Uitgave
BLWG 2011
Vereniging voor mossen- en
korstmossenonderzoek in Nederland
158 pagina’s, 12,5 x 21,5 xm, harde omslag
ISBN 978 90 811495 0 1
Alleen verkrijgbaar bij BLWG en
Natuurpunt Mechelen
€ 27,95 ecxl. verzendkosten 

Veldgids

Korstmossen van duin,
heide en stuifzand

Bij het schrijven onlangs van een recensie over de Fotogids Korstmossen, die alleen de meest voorkomende korstmossen afbeeldt, bleek dat de Veldgids Korstmossen niet meer verkrijgbaar is. Jammer want dat was het standaardwerk met alle ruim 450 soorten korstmos.

Ik kwam er toen achter dat er al in 2011 een andere veldgids over korstmossen was verschenen. Die gids beperkt zich tot korstmossen van duin, heide en stuifzand, maar wel worden beschreven álle in ons land voorkomende soorten van de Cladonia (rendiermossen, bekermossen en heidestaartjes) en Peltigera (leermossen) met prima foto’s en goede toelichting.

Die toelichting geeft behalve de meest actuele namen, ook oude namen aan (en die veranderen nog wel eens…), een vrij uitgebreide beschrijving van het uiterlijk, gelijkende soorten, in welk milieu ze voorkomen en een verspreidingskaartje. Zelfs welke chemische reacties ze bij gedetailleerd onderzoek geven en de kleur van de UV-fluorescentie.

Elke soort wordt overzichtelijk op twee pagina’s behandeld, met vaak nog toelichtende tekeningen en veel foto’s die vrijwel allemaal goed te noemen zijn; en dat valt met dat kleine spul niet altijd mee. Behalve determinatie op basis van foto’s is ook herkenning op grond van een schematisch overzicht mogelijk.

Kom je er dan nog niet uit, is er een determinatiesleutel voor de Cladonia’s gemaakt met de belangrijkste kenmerken. Daarmee kan je zowel van het ‘nulpunt’ gaan determineren, maar ook als je al een vermoeden hebt, terugzoeken of je op het goede spoor zit. Bij dit alles is het jammer dat voor minder bedreven ‘lichenologen’ er geen lijst is opgenomen van Nederlandse namen en daarachter de wetenschappelijke namen.

Dit veldgidsje is qua tekst en foto’s prima opgezet en ook voor leken heel bruikbaar om 65 grondbewonende korstmossen te kunnen determineren.

AdG, 4 maart 2013