Kwartelkoning – Crex crex – Corn Crake

Kwartelkoning_mp
(foto Menno van Duijn)

Taarlosche Diep, Drentsche Aa, 30 mei 2009
Zang, achtergrond blauwborst.