Iep of Olm

Iep of Olm
Karakterboom van de Lage Landen

Dit boek is geheel gewijd aan een enkel boomgeslacht, de iep, beneden de grote rivieren vaker aangeduid als olm. Door de gedegen behandeling van alles wat met deze bomen te maken heeft, is ‘Iep of olm’ erg geschikt voor een select lezerspubliek: landschapsarchitecten, hoveniers, natuurbeheerders en bosbouwers.

Maar ook bomenliefhebbers, vrijwilligers in het landschapsbeheer en breed georiënteerde natuurliefhebbers zullen veel plezier beleven aan dit verzorgde boek.

‘Iep of olm’ behandelt een boomgroep die zo veel aandacht zeker waard is, omdat hij lang beeldbepalend was voor het landschap van de Lage Landen. Er valt ook veel over de iep te vertellen, dat doen de schrijvers met kennis en enthousiasme.

Zo wordt aandacht geschonken aan de rol van de iep in de Nederlandse cultuurgeschiedenis, aan de functies van iepenhout (o.a. zeer geschikt voor houtsnijwerk, scheepsbouw, wapentuig) en iepenbast (touw en veevoer), aan de verwoestende iepenziekte en aan de geleidelijke terugkeer van de iep in het landschap door de kweek van nieuwe, resistente soorten en variëteiten.

Ook is er attentie voor de bewoners van de iepen, waaronder de prachtige maar zeldzame vlindersoort iepenpage.

Iepen zijn lange tijd belangrijk voor ons land geweest. Hun aandeel in bossen (zij komen van oudsher vooral in ooibossen voor) is nooit erg groot geweest, maar als aangeplante bomen op dijken, in steden en langs boerenerven waren zij, tot het uitbreken van de iepenziekte, bijzonder talrijk en kenmerkend.

Veel beroemde bomen in binnen- en buitenland zijn iepen. Zo vermeldt het boek als een van de beroemdste iepen de ‘Holle Boom bij Kraantje Lek’. Die iep ken ik goed. Als Haarlems kind heb ik er vaak in en omheen gespeeld. Kinderen uit Haarlem kwamen, voordat deze boom zo’n twintig jaar geleden de geest gaf, niet van de ooievaar of uit de rode kool, maar uit de Holle Boom.

Iep_of_Olm.jpg

Schrijvers
Hans M. Heybroek, Leo Goudzwaard en Hans Kaljee

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2009
272 pagina’s, harde omslag, 21 x 27 cm
ISBN 978 90 5011 281 9

€ 29,95

 Dat verhaal gaat volgens dit boek terug op oeroude tijden, toen in grote delen van Europa de iep als het vrouwelijke vruchtbaarheidssymbool gold (de mannelijke tegenhanger was de es).

Hoewel niet alle onderdelen even gemakkelijk lezen – met name de delen over resistentie – nodigt het boek als geheel tot lezen uit, zeker ook door de vele, goede illustraties.

Ronald Klingers, 13 april 2009