191001 Kreeftenvlees

Buizerd011019
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Een jonge buizerd eet van het zachte vlees van een Amerikaanse rivierkreeft. Stompwijk vandaag.

Rodeamerikaanserivierkreeft040910B
* Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii, Red Swamp Crawfish, Écrevisse de Louisiane,
Roter Amerikanischer Sumpfkrebs *
Archieffoto van een rode Amerikaanse rivierkreeft, september 2010, Prielenbos, Zoetermeer.

Het is paringstijd voor de Amerikaanse rivierkreeft. Massaal gaan ze op trek,
met als uitvalsbasis de Hollandse veenweiden, naar nieuwe gebieden in ons land.
Hun trek wordt vergemakkelijkt omdat de graslanden en akkers nat zijn van de regen.
De afgelopen dagen heb ik diverse rode Amerikaanse rivierkreeften over de weg zien kruipen.

Steeds meer vogelsoorten weten hun vlees te waarderen: meeuwen, meerkoeten, reigers
(ook een roerdomp met kreeft gezien), futen, ratten en vanmorgen zelfs een buizerd.
Die kreeften zijn erg schadelijk. Ze ondergraven niet alleen kades en wegen,
maar ze vreten ook onze slootjes leeg: kikkerdril, libellenlarven, waterplanten enz.

Knobbelzwaan300919
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Een mannetje knobbelzwaan zwemt in dreigende houding achter een ander mannetje aan
dat hij verdrijft uit ‘zijn’ slootje. Tot een gevecht kwam het niet. De Wilck, maandag.

Kievit300919
Bruinekiekendief_Kievit270919
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Kieviten moeten niets hebben van bruine kiekendieven die in het broedseizoen hun kuikens roven.
Maar ook in andere jaargetijden proberen ze de kieken te verdrijven. Gisteren in De Wilck.

Slobeend300919
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
In het vorige Vogeldagboek een vrouwtje slobeend, nu een mannetje dat nog volop aan het ruien is.

Lepelaar300919

Lepelaars300919
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Een deel van een flinke groep trekkende lepelaars maandag boven de Starrevaart.
Jonge lepelaars zijn op afstand goed te herkennen aan hun zwarte vleugelpunten.

Met ouwe vogelkennis Ies bij de Starrevaart in Leidschendam teruggeblikt op het nabije verleden.
De Vogelplas is een compensatiegebied voor het afgraven van de zeer vogelrijke Meeslouwerplas.
Maar de bodem is verzakt en door verwaarlozing zijn de slikplaten geheel onder water verdwenen.
De duizenden trekvogels en pleisteraars (zoals goudplevieren, grutto’s en allerlei steltlopers)
kunnen er nu helaas niet meer landen en daardoor is de plas veel minder interessant geworden.
Ies merkte ook nog op dat je er zo weinig lepelaars meer ziet; ‘vroeger’ stonden er tientallen.
Een halve minuut na zijn opmerking vloog er een groep van 45 lepelaars over de plas! Ze landden niet.

 
***
Recensie
De slimste vogelgids
Alle 192 broedvogels van België en Nederland
Herken elke vogel in één oogopslag

Jan Rodts, Uitgeverij Houtekiet 2019, ISBN 978 90 8924 749 0, € 29,99
De beste gids voor nog niet doorgewinterde vogelliefhebbers om vogels op naam te brengen.
Met heel goede foto’s en duidelijke aanwijzingen van de opvallendste kenmerken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

* Euro Birdwatch 2019: zaterdag trekvogels tellen *

Zaterdag 5 oktober wordt de traditionele internationale vogeltrekteldag gehouden:
Euro Birdwatch 2019. Op 160 telposten in Nederland en vele posten elders in Europa
worden dan de trekvogels geteld. Heel leerzaam om vanaf zonsopkomst (of iets later…)
een kijkje op zo’n waarnemingspunt te nemen. Iedereen is welkom.
Op deze interactieve pagina staan alle telposten.
Zelf ga ik altijd een poosje in De Wilck (mee)tellen ter ondersteuning van de vaste tellers.
Kijk hier voor meer informatie over de Europese vogeltrekteldag.