230731 Boomvalk en zwaluwen

Boomvalk290723A
Boomvalk_Boerenzwaluwen290723
Boomvalk_Boerenzwaluw290723B
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Zaterdag. Bij een boerderij met broedende huis- en boerenzwaluwen is een boomvalk op jacht. Hij weet precies waar hij moet zijn!
Adulte boertjes zien het grote gevaar, want boomvalken zijn zeer snelle jagers en vangen makkelijk libellen en vogeltjes.
Ze vallen de boomvalk aan in een poging hem te verjagen, maar de valk duikt met grote snelheid naar beneden.
Even later vliegt hij over me heen en zie ik dat hij een (jonge) boerenzwaluw heeft gegrepen. Spookverlaat, Hazerswoude.

Boerenzwaluw290723
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Deze jonge boerenzwaluw zaterdag in Zoeterwoude jaagt op insecten boven de bermbegroeiing.
Jong, want nog maar een fletsrode kop en geen of nauwelijks lange, dunne staartpunten die adulte vogels sieren.

Woudaapjes_juli2023
Woudaapje270723D
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Als jonge woudaapjes gevoerd worden, kruisen ze hun snavels met die van de ouderlijke vogels
om maar zo snel mogelijk voedsel te krijgen. Ook bijten ze in de krop om de voedselafgifte te stimuleren.
Ze groeien nu als kool die kleine rietapen en je kunt ze het beste nog onderscheiden aan hun donsveren.
Op de foto onder een volwassen vrouwtje dat wegvliegt uit een kletsnatte rietkraag. Spetterend!

***
Het woudaapje dat woensdag ziek in het riet zat, heeft het niet overleefd: het dreef ’s avonds bij het nest.
Het blijft gissen naar de doodsoorzaak. Dierenarts gevraagd. Hij denkt niet dat het vogelgriep of botulisme is:
in dat geval zou het voor de hand liggen als ook de andere jongen en de ouders ziek zouden zijn, evenals andere vogels.
Het vogeltje was een van de grootste kuikens. Ook bij woudaapjes is er verschil in grootte omdat de ouders
kort na de eileg al gaan broeden. Deze had geen groeiachterstand. Waarschijnlijker lijkt een natuurlijke afwijking,
of een verwonding. De rechterkant van zijn kop leek niet okay. Oogontsteking? Kon hij maar met één oog zien
en draaide hij daarom zijn kop naar boven om zich te oriënteren? We zullen het nooit weten.

Geelbuikschildpadden260723
* Geelbuikschildpad, Trachemys scripta scripta, Yellow-bellied Slider, Tortue de Floride, Gelbbauch-Schmuckschildkröte *
Twee gedumpte Amerikaanse moerasschildpadden in de Benthuizerplas: geelbuikschildpadden.

Groenekikker130723
* Groene kikker, Pelophylax, green frogs, grenouilles vertes, Grünfrösche *
Groene kikkers zijn heel lastig uit elkaar te houden. Je hebt poelkikkers, meerkikkers en bastaardkikkers.
Deze kikker zat met talloze soortgenoten in het Zoetermeerse Prielenbos voluit te kwaken.
Ik denk dat het een bastaardkikker is. Poelkikkers komen met name op zandgronden voor,
meerkikkers hebben donkergrijze kwaakblazen, dus schiet de bastaardkikker met lichtgrijze blazen over.

Struiksprinkhaan220723
* Struiksprinkhaan, Leptophyes punctatissima, Speckled Bush-cricket, Sauterelle ponctuée, Punktierte Zartschrecke *
Nu kun je overal struiksprinkhanen zien. Ze hebben kleine zwarte stipjes en langs het halsschild een witte streep.

Tronkenbij270623
* Tronkenbij, Heriades truncorum, Large-headed Resin Bee, Hériade des troncs, Gewöhnliche Löcherbiene *
Een (algemeen voorkomende) tronkenbij op het gaas voor een insectenhotel in het Bentwoud.

 
***
Recensie

Een vlucht distelvlinders
Elvira Werkman, Noordboek Natuur 2023, ISBN 978 94 471 128 8, € 17,90
Een heel aardig boekje over distelvlinders met veel wetenswaardigheden en prachtige illustraties.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.