230724 Waakaapje

Woudaapje240723
Woudaapje240723A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Een mannetje rietaapje zat vanmorgen bij zijn nest regelmatig op de uitkijk. Soms ook te poetsen.
Bij het overvliegen van kauwen en meeuwen schoot het woudaapje enkele malen in de waakstand,
duidelijk met de bedoeling om zijn kuikens zo nodig te beschermen. Het vrouwtje liet zich nauwelijks zien.

De Veluwe is Holland niet. Ik ben vertrouwd met akker-, weide, -water en moerasvogels.
In bosgebieden zie je die niet/nauwelijks. In de paar dagen dat we in Garderen verbleven,
is het me niet gelukt om ‘aparte’ bosvogels te spotten. Wel een middelste bonte specht gehoord en raven,
diverse grote lijsters gezien, boomklevers, maar verder ‘alleen maar’ mezen, merels, roodborstjes en zo. Altijd leuk maar niet bijzonder.

In deze maanden zie je sowieso minder vogels: veel oudervogels ruien en jonkies houden zich koest.
Bovendien kom je tijdens een gezinsuitstapje meer aan andere dingen toe dan aan vogelen.
Op de wildcamera in onze vakantietuin ’s nachts kort een boommarter, een egel en een bosmuis. HIER filmpje.

Boomklever180723
* Boomklever, Sitta europaea, Nuthatch, Sittelle torchepot, Kleiber *
Bij ons vakantiehuisje in Garderen kwamen zeer regelmatig boomklevers kijken of er wat in de tuin te snoepen viel.
Trouwens, het is een vogel die zich net als spechten heel duidelijk laten horen
en dan merk je goed hoeveel van die fraai gekleurde en levendige vogels er rondvliegen.

Boomkruiper190723
* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
De onopvallende boomkruiper klimt altijd omhoog, de boomklever kan op en neer langs de boomstammen.

Edelherten190723
Edelherten190723B
* Edelhert, Cervus elaphus, Red Deer, Cerf élaphe, Rothirsch *
Aan het einde van de Reemsterweg liepen, op grote afstand, zo’n vijftien edelherten met hun indrukwekkende geweien.
Een lieflijk tafereeltje die grazende herten! Over een maand vechten ze met elkaar om de gunst van de hinden.

Bruinevuurvlinder190723
* Bruine vuurvlinder, Lycaena tityrus, Sooty Copper, Cuivré fuligineux, Brauner Feuerfalter *
Woensdag een autoritje door Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, met nu en dan enkele korte uitstapjes.
In de gauwigheid zag ik twee voor mij nieuwe soorten: een moerassprinkhaan en een bruine vuurvlinder.
Dit mannetje bruine vuurvlinder vloog in de vochtige omgeving van het fraaie Jachthuis Sint Hubertus.
Vuurvlinders behoren tot de familie blauwtjes. De bruine komt alleen lokaal voor op de Veluwe en in het (noord)oosten.

Moerasssprinkhaan190723
* Moerassprinkhaan, Stethophyma grossum, Large Marsh Grasshopper, Criquet ensanglanté, Sumpfschrecke *
Op hetzelfde vochtige land zag ik deze grote, prachtig gekleurde sprinkhaan, een moerassprinkhaan. Onmiskenbaar
Nooit gezien, ik (her)kende hem alleen van plaatjes. De felrode kleur van de onderkant van de dij valt sterk op.
Ook de gele scheen met zwarte streepjes en de gele lengtestreep over de voorvleugels zijn karakteristiek.
Mannetjes zijn 1,5 tot 2,5 cm, vrouwtjes 3 tot 3,5 cm. Vrouwtjes zijn meestal iets doffer van kleur.
De moerassprinkhaan komt verspreid over het hele land voor, maar minder/niet langs de west- en noordkust.

Knopsprietje220723A
* Knopsprietje, Myrmeleotettix maculatus, Mottled Grasshopper, Gomphocère tacheté, Gefleckte Keulenschrecke *
Het knopsprietje is een soort die alleen maar voorkomt in een specifiek biotoop: droge heidevelden en begroeide stuifzanden.
Mannetjes hebben een verdikt uiteinde aan hun antennes. Zaterdag in het natuurgebiedje De Wilde Kamp, bij ons vakantieverblijf.

Vuurlibel190723AB
* Vuurlibel, Crocothemis erythraea, Scarlet Dragonfly, Libellule écarlate, Feuerlibelle *
Mannetjes vuurlibel zijn prachtig dieprood gekleurd. Vrijwel alles aan hun lichaam (3,5 tot 4,5 cm) is rood.

Voorjaarsmestkever180823_coll
* Voorjaarsmestkever, Geotrupes vernalis, Dor Beetle, Frühlingsmistkäfer *
Het verschijnsel van dode en op hun rug liggende stervende (voorjaars)mestkevers was mij niet bekend.
Eerst zag ik er tientallen in De Wilde Kamp, later ook elders, o.m. op De Hoge Veluwe. Dus op onderzoek uit, op internet.
Als mestkevers eitjes gelegd hebben, gaan ze binnen een paar dagen dood. In juni-augustus is de piek van hun sterfte.

 
***
Recensie

Spinnen, Wantsen en Sweefmiggen
Fryske natoergids
Sake P. Roodbergen, Uitgave Wijdemeer 2023, ISBN 978 94 9205 291 9, € 12,50
Het achtste deel uit een handige en heel aardige serie friestalige veldgidsen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.