230519 Koe-koek en ping-ping

Koekoek190523G
Koekoek190523F
Koekoek190523D
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
In het Zoetermeerse Buytenpark waren vanmorgen twee koekoeken met elkaar aan het oeroesen.
Ze vlogen heen en weer, zaten elkaar na, zaten samen op dode boomtakken, koekoekten. Waar was het vrouwtje?

Baardmannetje170523
Baardmannetje170523E
Baardmannetje170523A
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
In de rietkragen van het Rottegebied zijn baardmannetjes vanaf de fiets- en wandelpaden mooi te zien.
Het lijkt wel of er daar elk jaar meer van deze prachtige en levendige rietvogeltjes komen.
De vrouwtjes hebben het eerste van hun twee of drie broedsels afgerond, de jonkies zullen zich snel laten zien.
Ze zitten waarschijnlijk hun jongen nog op te warmen, want gisteren zag ik vrijwel uitsluitend foeragerende mannetjes.
Hun roepjes rollen helder als belletjes door de rietkragen: tsjing-tsjing-tsjing en ping-ping-ping.

Gruttos190523
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Weliswaar op grote afstand maar de waarneming van twee jonge grutto’s in de Meerpolder vond ik hartverwarmend.
In weidevogelreservaat De Wilck zie ik, vanaf de openbare weg, helaas geen enkel teken van gruttokuikens.

Bruinekiekendief190523
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Ook vanmorgen een mannetje bruine kiekendief in zijn broedgebied. Ook het vrouwtje zag ik even.

Steenuil180523
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Steenuilen hebben in deze tijd ook jongen. Wellicht dat dit uiltje daarom gisteren even een knapje deed.

Gewonetweevleugel060523
* Gewone tweevleugel, Cloeon dipterum, a mayfly, Mouche de mai, Fliegenhaft *
De tuinconiferen blijven leuke insecten opleveren, zoals deze gewone tweevleugel, een haft of eendagsvlieg.
De volwassen dieren kunnen niet eten. Ze leven slechts enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de soort.