230321 Blauwe snavel

Roerdomp180323
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Een roerdomp in hoemp-houding, zaterdag. In de baltstijd kleurt de snavel (de washuid) lichtblauw.
Het is me na al die jaren roerdomp-watchen nog niet duidelijk of alleen het mannetje blauw kleurt.
Blauwe reigers en grote en kleine zilverreigers krijgen in de broedperiode rode snavels en poten.
Ook de kwak krijgt rode poten, evenals de koereiger. Hoe dat zit met purperreigers weet ik niet.

Tapuit210323D
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Tapuiten zijn voorzichtig aan het terugkeren uit de overwinteringsgebieden in Afrika.
Ze broeden in een groot deel van Europa, in ons land stabiliseren de aantallen op laag niveau.
Hun broedgebieden in de duinen en op de heide staan dan ook zwaar onder druk.
De eerste tapuiten zijn (op doortrek) in Nederland aangekomen. Mannetje vanmorgen in de Nieuwe Driemanspolder.

Putter170323
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Een putter vrijdag in het Bentwoud, Benthuizen. Ik merkte hem op omdat hij in een groep putters zat te zingen.

Tjiftjaf170323
* Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Northern Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp *
Ook vrijdag in het Bentwoud een tjiftjaf. Het vogeltje gedraagt zich als een rietvogel!
Van de winter heb ik zo nu en dan tjiftjaffen horen roepen, ze trekken niet allemaal meer naar het zuiden.
Sinds begin vorige week zijn er ook ’trekgasten’ gearriveerd en zijn ze ook volop aan het zingen.
(Een lezer denkt dat dit een Siberische tjiftjaf is. Ik durf die suggestie niet voor waar over te nemen, te veel onduidelijkheden.)

Roodborst170323
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Dit roodborstje rust even uit op het bakje waarin hij zojuist een bad heeft genomen. In onze tuin.

Rietgors210323
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Als bij toverslag hoor je nu overal rietgorzen zingen. De hele winter waren ze nauwelijks aanwezig.
Dit is een mannetje ruiend van winter- naar zomerkleed, vanmorgen in de N3MP in Zoetermeer.

Kluten210323
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Ook deze foto’s van kluten, grutto’s en tureluurs vandaag in dat boeiende waterbergingsgebied.
Er waren vele tientallen kluten en (IJslandse) grutto’s aan het rusten op de slikplaten van deze polder.

Gruttos_Kluten210323
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Een gemengde groep van grutto’s en kluten. Ze gingen de lucht in voor een voorbij vliegende buizerd.

Tureluurs210323
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Tureluurs kunnen elkaar in de baltstijd langdurig achterna zitten, vaak luid roepend.

Buizerd_Zwartekraaien170323
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Buizerd met prooi, werd steeds lastig gevallen door zwarte kraaien. De Wilck, donderdag.