210413 Op eigen pootjes

Kieviten130421
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Vanmorgen de eerste kievitskuikens van dit seizoen gefotografeerd, op ruim honderdvijftig meter.
Drie (twee op de foto), gisteren uit het ei gekropen. Nog wankel op hun pootjes, maar ze moeten meteen op eigen benen staan.
Ze moeten zelf voor hun eten zorgen, de ouders bieden nog wel geruime tijd bescherming en warmte.

Kievit_OE5_120421

Kievit120421
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *

Rond deze tijd moeten de eieren van dit geringde kievitvrouwtje uitkomen. (Andere kievit dan bovenaan.)
Gisteren stond ik op flinke afstand te kijken of er al beweging in het nest zat.
Toen het vrouwtje heel zacht begon te roepen, dacht ik dat ze wellicht haar kuikens riep.
Maar nee, ze riep haar mannetje. Want na haar signalen ging ze van het nest af,
gooide achterwaarts nog wat takjes op het nest en liep langzaam weg.

Het mannetje was intussen aan komen vliegen, landde in de buurt en keek ‘onschuldig’ om zich heen.
De vogels vermijden het uiteraard om de locatie van hun nest aan ‘rovers’ te verraden.
De kievit liep met een grote boog om het nest heen, nu en dan ogenschijnlijk wat pikkend,
om de laatste meters min of meer sluipend naar het nest te gaan en op de eieren te gaan zitten.
Toen pas vloog het vrouwtje weg, uit het zicht. Want dichtbij het nest foerageren is te gevaarlijk.

Zwartkopmeeuwen120421
* Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Mediterranean Gull, Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe *
Enkele decennia geleden waren zwartkopmeeuwen nog zeldzaam. Vanaf 1970 broeden ze in ons land,
vooral in de Delta. Maar ook in mijn omgeving broeden deze fraaie meeuwen met hun kenmerkende roep.
Als je die eenmaal gehoord hebt, vergeet je het niet zo gauw. Twee zwartkopmeeuwen gisteren in Zoetermeer.

Tapuit120421
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Tapuiten overwinteren in Afrika om vanaf maart in het grootste deel van Europa te komen broeden.
Dit mannetje heeft onder een lekker Afrikaans zonnetje zijn zomerkleed aangetrokken
om hier tot een koude ontdekking te komen: hagel en sneeuw! Maandag op een kale akker.

Graspieper110421
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Graspiepers zijn onopvallende vogeltjes, zowel in de lucht als in het veld. Als ze daar scharrelen,
tussen gras en begroeiing, lijken het wel muizen. In mijn omgeving broeden ze (vrijwel) niet meer. Zondag.

Tureluur080421
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
In weidevogelgebieden zie ik best veel tureluurs. Toch is hun aantal sinds 1990 met twintig procent afgenomen.
Er zouden nog maximaal twintigduizend broedparen in ons land voorkomen. Donderdag.

Kleineplevieren110421
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Tijdens de baltsperiode kunnen kleine plevieren, hoe klein ze ook zijn, flink kabaal maken. Zondag.

Torenvalk110421
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Close-up van een volwassen vrouwtje torenvalk. Even later ving ze een muis. Zondag.

Fazant120421
* Fazant, Phasianus colchicus, Pheasant, Faisan de Colchide, Fasan *
Nog een foto-opname van dichtbij: een fazanthaan. Gisteren.

 
* Aanvalsplan Grutto *

Gruttos130421A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
De eerste grutto’s zitten al volop te broeden, paringen gaan gewoon door. Hoe lang kunnen we dit nog zien? Vanmorgen.

Vorig jaar hebben natuur- en boerenorganisaties het Aanvalsplan Grutto bij de overheid ingediend.
Doel is duidelijk: de sterke achteruitgang van weidevogels en met name van de grutto tot staan te brengen.
Maar de rijksoverheid reageert niet, ondanks brede steun van de Tweede Kamer. Daarom is een petitie gestart
om onze regering in actie te laten komen. U heeft het vast al wel ergens gelezen. Niet? Teken dan s.v.p. hier!

 
***
Recensie
De ontdekking van de natuur
Hans Mulder, Uitgeverij Terra Lannoo 2021, ISBN 978 90 8989 843 2, € 39,99
Een boeiende reis door de tijd met de belangrijkste ontdekkingen van de natuur. Met prachtige illustraties.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.