Gewilde dieren

Gewilde_Dieren

Redactie
Mark Zekhuis, Louis van Oort
en Luc Hoogestein

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2021
288 pagina’s, 17,5 x 24,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 768 5
€ 27,95

Gewilde dieren

Herintroducties van dieren in Nederland

Eindelijk een medicijn voor natuurliefhebbers die net als ik wel eens wanhopig worden van de steeds verdere afname van diersoorten in Nederland. Lees ‘Gewilde dieren’ en iets van optimisme zal terugkeren.

Gewilde dieren zijn diersoorten die in (een deel van) Nederland zijn uitgestorven of dreigen uit te sterven, en waar de mens probeert deze soorten te herintroduceren. Bekende voorbeelden zijn de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug, de otters en de ooievaars.

Dit is het eerste boek waarin een goed totaaloverzicht van herintroducties van dieren in ons land wordt geboden. In het boek komen na het inleidende gedeelte, waarin onder andere de voorwaarden voor herintroducties worden geschetst, het daarbij te hanteren beleid en de maatschappelijke aspecten, tal van herintroducties over het voetlicht.

De redactie laat zo’n dertig onderzoekers en soortenliefhebbers aan het woord, die vaak al vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de herintroductie waarover zij schrijven. Dat levert bijzonder boeiende verhalen op over allerlei projecten voor zeer uiteenlopende dieren als de zadelsprinkhaan, de beekprik, de knoflookpad, de raaf en de das. Het boek biedt daarmee een prachtig inkijkje in de spannende avonturen die met een herintroductie gepaard gaan.

En het goede nieuws is dat door de strenge regels die aan herintroducties zijn verbonden, zoals de eis dat het gebied eerst weer geschikt moet zijn gemaakt om een goed leefgebied te vormen voor de uit te zetten soort, ongeveer 65% van die herintroductieprojecten succesvol is. Een project is een succes als de nakomelingen van de uitgezette dieren zelf ook weer jongen krijgen in het heroverde gebied.

Soms kan een herintroductie zo goed slagen, dat de gewilde dieren na enige tijd weer minder gewild worden, omdat zij hinder of schade veroorzaken. Denk aan de bever, die met name in Limburg soms voor overlast zorgt. Daarmee zullen we moeten leren om gaan. Ook die kant wordt in dit uitstekende boek belicht.

Ronald Klingers, 1 maart 2021