210111 Kort wit

Patrijzen090121
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Als patrijs komt je mooie verenpak in een witte omgeving volledig tot zijn recht. Gelderswoudse Polder.

De wereld rond Benthuizen was zaterdag wonderschoon wit berijpt.
Meteen ‘s morgens met Itsy naar De Wilck (de autoruiten had ik gelukkig afgedekt)
om te genieten van de door de gloedvolle ochtendzonstralen beschenen polders.
Het zijn van die lichtpuntjes die je gelukkig maken in deze donkere tijd.

Graspieper090121
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Tussen de vorstaanslag zocht dit graspiepertje naar eten. Polder Groenendijk Zoeterwoude.

Grotezilverreiger090121A
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Waar zijn mijn visjes nou? Grote zilverreiger rust uit op het ijs, Zoeterwoude.

Itsy090121
Itsy vond de rijp wel leuk (ze rende erdoorheen, likte eraan) maar het grootste plezier had ze
als ik haar over bevroren plasjes op de weg trok. Zelfs honden houden van schaatsen!
De laagstaande zon zorgde voor een warme oranje gloed op de roodbruine vacht van ons ‘vosje’.


* Ekster, Pica pica, Common Magpie, Pie bavarde, Elster *
Veel vogels worden, met de lente in het verschiet, actiever. Ik zag al eksters met takjes slepen. Zoetermeer.

Kleinezwaan070121
* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
In mijn omgeving blijft het aantal kleine zwanen betreurenswaardig laag. En heel weinig juvenielen.
In de Zoetermeerse Polder in Stompwijk zag ik donderdag op afstand twee adulte en twee jonge vogels.

Turksetortel090121
* Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove, Tourterelle turque, Türkentaube *
Ook in onze tuin is het stil met vogels. In parken en bossen is kennelijk voldoende voedsel te vinden.
Een paar mezen en vinken, een roodborst, twee merels, een vijftiental huismussen en twee Turkse tortels.

 
* Wintertelling ooievaars *

Ooievaars110121
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
Een paartje ooievaars vanmorgen in de Geerpolder in de buurt van het nest bij ‘t Geertje.
Komend weekend, 16 en 17 januari, is de jaarlijkse wintertelling van ooievaars.
Volgens de Stichting Ooievaars (STORK) overwintert circa 35% van de broedvogels in Nederland.
Ongeveer 65% van de broedvogels gaat op trek waaronder vrijwel alle eerstejaars jongen.
Het aantal overwinterende ooievaars neemt af: van 50% bij de eerste wintertelling (2001) tot 35% nu.
Iedereen kan (graag zelfs!) meedoen aan de wintertelling van onze winteruivers, KLIK HIER.