200522 Allerlei op Dwingelderveld

Grauweklauwier210520

Grauweklauwier210520A
* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *
Ze komen ook elders voor, maar Drenthe is toch wel bij uitstek de provincie
waar de broedomstandigheden voor grauwe klauwieren het beste geregeld zijn.
Prachtige vogels, maar slechts een paar dagen vakantie op het Dwingelderveld
levert te weinig kansen op om overdag met mooi licht foto’s van deze ‘zang-roofvogel’ te maken.
Dit paartje heb ik gisteravond in het donker tussen de bladeren gefotografeerd. Vrouwtje onder.

Geelgors210520
* Geelgors, Emberiza citrinella, Yellowhammer, Bruant jaune, Goldammer *
Met hart en ziel zingt de geelgors. Territoriumdrift? Zoekt hij nog een vrouwtje?
Of laat hij zijn broedende partner weten dat hij in de buurt is en op haar past?
Waarom zingt deze typische Drentse vogel op het asfalt? Dat hoort toch vanaf struik of boom?
Ik denk het antwoord te weten. De fietspaden op en rond het Dwingelderveld zijn slecht geworden,
ze zijn nodig aan nieuw asfalt toe. Deze geelgors is een protestzanger: doe er wat aan!

Geblokteglasvleugelwants200520
* Geblokte glasvleugelwants, Rhopalus subrufus, Binden-Keulert *
Wantsen zijn door hun vraatzucht niet bij iedereen populair, maar ze zijn wel prachtig.
Zoals deze geblokte glasvleugelwants in de tuin van Anholt 16 in Ruinen.
Deze soort komt in de (noord-)oostelijke provincies niet zo algemeen voor.

Mi-vlinder220520A
* Mi-vlinder, Euclidia mi, Mother Shipton, Mi, Scheck-Tageule *
De overdag vliegende mi-nachtvlinder heeft opvallend getekende vleugels.
De figuur lijkt op het profiel van een heks met een lange neus. De Engelse naam voor de mi-vlinder
is dan ook Mother Shipton, verwijzend naar een (niet bewezen) heks/waarzegster uit Knaresborough.

Schapenzuring220520
* Schapenzuring, Rumex acetosella, Sheep’s Sorrel, Petite oseille, Kleiner Sauerampfer *
Op dezelfde plek op het Dwingelderveld groeit deze rood kleurende schapenzuring.
Ze hebben een schrale, zure, droge en kalkarme bodem nodig op zand, heide of veen.
Jonge blaadjes zijn rijk aan diverse vitamines en worden gebruikt bij het bereiden van vlees.
De Latijnse naam verwijst naar de vorm van het blad (rumex = werpspies)
en acetocella naar de zure smaak van het blad. Schapenzuring is alleen geschikt voor begrazing door schapen.

Noordsewitsnuitlibellen210520
* Noordse witsnuitlibel, Leucorrhinia rubicunda, Ruby Whiteface, Leucorrhine rubiconde, Nordische Moosjungfer *
Een paringswiel van Noordse witsnuitlibellen. Komen algemeen voor op het Dwingelderveld.

Ree200520
* Ree, Capreolus capreolus, Roe, Chevreuil, Reh *
Een ree op grote afstand gefotografeerd. Mede daardoor ontstaat een schilderachtig effect.