Basisgids Mossen

 

Basisgids_Mossen.jpg

Auteurs
Klaas van Dort, Bas van Gennip
en Deirdre de Bruyn

Foto’s
Diverse fotografen

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2015
168 pagina’s, 16,5 x 24 cm
ISBN 978 90 5011 558 2
€ 21,95

Basisgids Mossen

190 soorten • Snel herkennen • Groeiplaatsen

Mossen zijn, zeker onder een vergrootglas of op macrofoto’s, prachtig om te zien. Alleen al in Nederland komen meer dan zeshonderd soorten voor; wereldwijd zo’n 24.000. Om natuurliefhebbers enthousiast te maken voor mossen, hebben nijvere bryologen een ‘introductiegids voor de belangstellende leek’ samengesteld. Met 190 algemene soorten.

De indeling van het boek is logisch. Eerst beknopte algemene intro’s over mossen en vervolgens een uitleg over de drie stammen, de hoofdgroepen blad,- lever- en hauwmossen. Jammer dat een lijst met verklarende omschrijvingen van het vaak moeilijke mossenjargon ontbreekt. Verder is er een determinatiesleutel die bewust – en terecht – eenvoudig van opzet is gehouden.

Daarmee verschilt dit boek nadrukkelijk van de eveneens uitstekende en vrijwel complete Fotogids Mossen met zeshonderd NL-soorten. In de Fotogids staat per soort meestal één foto, in de Basisgids vijf of zes, ook van de groeiplaatsen. Dat biedt beginners stevige handvatten!

Een goede loep is onontbeerlijk om mossen te determineren. Met tien- tot twintigmaal vergroting. In een apart hoofdstuk ‘loeptechniek’ wordt geleerd hoe je met zo’n vergrootglas moet omgaan. Verder staan er tips in hoe je de details van mossen moet bekijken voor een juiste herkenning.

Uiteraard is het deelnemen aan leerzame excursies van mossenwerkgroepen de beste methode om snel wegwijs te raken in de mossenwereld. Zie hiervoor o.a. BLWG.nl.

Mossen zijn niet alleen mooi, ze vertellen ons veel over veranderingen in het milieu, omdat ze daar erg snel op reageren. Natuurbeheerders maken dan ook dankbaar gebruik van deze ‘ecologische waakhonden’.

Samenvattend. Een puike gids voor natuurmensen die de schoonheid van mossen willen ontdekken.

AdG, 3 december 2015