130426 Koninklijke onderscheiding

Roerdomp210113J
Zie ik dat goed, een lintje voor mijn lievelingsfotograaf?

Adri_Latenstein260413.jpg
Burgemeester Anja Latenstein van Rijnwoude heeft zojuist de versierselen opgespeld
die behoren bij de Orde van Oranje-Nassau wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving.
Diverse lezers van Vogeldagboek hadden mij voor deze zeer eervolle onderscheiding voorgedragen.
Koningin Beatrix is de Grootmeester van de Orde en heeft de aanvraag gehonoreerd.
De aanvraag is ondersteund door de burgemeester, het provinciebestuur en een adviescommissie van de Koningin.
Vanaf nu ben ik Lid van de Orde van Oranje-Nassau!

Rijnwoude's Mayor Anja Latenstein has just pinned up the decoration that goes with the Order of Orange-Nassau.
It is the Dutch Royal Decoration that honours people who have shown extraordinary service to society.
A number of readers of Vogeldagboek nominated me for this very honorable decoration.
Queen Beatrix is the Grandmaster of this Order and she has endorsed the application.
The nomination was supported by the Mayor, the Provincial Council
and one of the Queen's advisory committees. From now on I am a Member of the Order of Orange-Nassau!

De aanvragers voor de onderscheiding zijn allen lezers van Vogeldagboek.
Initiatiefnemer was de Amsterdamse filmmaker Tom d'Angremond,
met ondersteuning van zijn vrouw Marianne Prins, mw. Henny Blom uit Leiden, Frits Rood en Els Wagenaar uit Amsterdam, wethouder Mirjam Ates namens de gemeente Zoeterwoude en Lex Burgel, voorzitter van IVN regio Leiden.

Nelly_Frank_Mirjam_Anna260413
Op deze combinatiefoto links zoon Frank, echtgenote Nelly en op de computer dochter Jacqueline die via Skype
rechtstreeks de huldiging vanuit Rome kon meemaken.
Foto huisvriend Otto de Ruiter.
Op het rechter deel: links wethouder Mirjam Ates van Zoeterwoude met burgemeester Latenstein. Foto Ron Jenner.

Op een dag als deze waarop anderen op je borst kloppen door er een lintje op te hangen,
mag je hun motivatie wel vermelden. Door mijn ziekte vond de uitreiking thuis plaats.
Enkele passages uit de voordracht van d'Angremond aan de burgemeester.

"Het gaat om een bijzonder iemand met unieke activiteiten op het gebied van natuur, natuurbehoud en natuurbescherming,
die met behulp van moderne media duizenden mensen bewust maakt van en laat meegenieten met een deelaspect
van al het moois wat de natuur ons  te bieden heeft, namelijk vogels.

Men kan zich op deze website aanmelden als (gratis) abonnee, en wordt vervolgens zo goed als dagelijks
getrakteerd op zeer kundige verslaglegging van het vogelleven in uw regio maar ook wel daarbuiten. Dit doet hij middels
de meest prachtige, door hem zelf gemaakte foto’s van bekende maar ook zeldzame vogels
in hun dagelijkse activiteiten, voorzien van korte, heel toegankelijke verhaaltjes en opmerkingen
over wat hij op zijn speurtochten observeert en meemaakt.

Die informatie biedt bovendien zoveel interessants dat er een grote educatieve waarde vanuit gaat.
Hij geeft blijk van een bijzonder engagement met betrekking tot natuurbescherming, wat  aan de orde komt op zijn website
door de verslagen die hij doet van ons mensen, op momenten dat wij natuur of dieren geweld aandoen.

Ikzelf, noch degenen die dit voorstel ondersteunen, kennen de heer De Groot echt persoonlijk. Dat wil zeggen,
wij kennen hem wel, maar louter via zijn Vogeldagboek. Wij zijn allemaal onder de indruk van zijn activiteiten,
de manier waarop hij die ontplooit en ook het feit dat hij zijn handicap en beperkingen als we het zo mogen zeggen,
tot een deugd heeft gemaakt op een manier waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen,
en die getuigt van groot sociaal bewustzijn.
Dat zijn verdiensten die wat ons betreft een Koninklijke Onderscheiding meer dan waard zijn."

Adri_Lex_Tom260413
Van links naar rechts: Lex Burgel, Adri de Groot en Tom d´Angremond. Foto Frank de Groot.

Helemaal niet verwacht, een geweldige verrassing, een enorm blij gevoel
dat de natuur zó leeft bij zo veel mensen. Bedankt!