Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten

Verspreidingsatlas_Nederlandse_landpissebedden.jpg

Auteurs
Matty B. Berg, Martin Soesbergen,
David Tempelman, Hay Wijnhoven

Illustraties
H. Wijnhoven

Uitgave 2008
Stichting European Invertebrate Survey, Leiden en
Vrije Universiteit, Afdeling Dierecologie, Amsterdam
ISBN 978 90 76261 07 2
192 pag’s, 17 x 24 cm
€ 12,50

Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten
(Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)

Een pissebed of een veelpoot ziet er bepaald niet zo aaibaar uit als een vogel of een vlinder. Maar zoals alle dieren spelen ook deze een belangrijke rol in ons gehele ecosysteem: ze breken organische stoffen af.

In ons land is het voorkomen van 39 soorten pissebedden (land bewonende kreeftachtigen) vastgesteld, en van 41 soorten duizendpoten en 52 soorten miljoenpoten (behorend tot de superklasse veelpotigen).

Dat pissebedden en veelpoten in een boek worden besproken, komt omdat ze vaak bij elkaar leven.

Honderden mensen hebben aan het maken van deze atlas meegewerkt. Het resultaat is een overzicht van alle ruim 130 soorten in ons land met verspreidingskaarten, gegevens over de habitat (leefomgeving), de ecologie (relatie tot de omgeving), de status (de aanwezigheid: algemeen of schaars enz.) en de verspreiding in de buurlanden.

Verder bevat het boek uitgebreide, algemene informatie over de drie soorten, soortenlijsten, een checklist per provincie en een literatuuroverzicht. Verwezen wordt ook naar (Nederlandse) determinatietabellen en -boeken, want aan soortenherkenning wordt in deze verspreidingsatlas geen aandacht geschonken.

AdG, 31 januari 2009