De Nederlandse boktorren

De_Nederlandse_boktorren.jpg

Auteurs
Theo Zeegers (tekst)
en Theodoor Heijerman (foto’s)

Uitgave 2008
Nederlandse Entomologische Vereniging,
Museum Naturalis en EIS-Nederland
ISSN 1875-760x, 120 pag’s, 17 x 24 cm, € 15 (bestellen bij Naturalis of NEV)

De Nederlandse boktorren
(Cerambycidae)

Boktorren zijn voornamelijk opvallend gekleurde en mooie kevers. Toch is het niet altijd eenvoudig ze op naam te brengen, verwarring met haantjes en bladkevers is mogelijk en de bestaande insectengidsen zijn te summier voor determinatie.

Nou, met de ‘Entomologische tabel 2008 nr. 2’ over onze boktorren zal herkenning heel wat gemakkelijker gaan.

In het hart van het boekje staan dertien pagina’s met zeer duidelijke foto’s van geprepareerde boktorren. Dat is nog geen garantie voor zekere determinatie maar bij twijfel ga je naar de determinatietabel
die van alle soorten in woorden en met tekeningen de opvallendste en/of afwijkende kenmerken geeft.

In Europa komen circa zeshonderd soorten boktorren voor, in Nederland 91. In het boek worden 128 soorten besproken, omdat ook alle soorten uit België en de aangrenzende Duitse gebieden zijn opgenomen.

Behalve een algemene inleiding over boktorren, wordt van al die soorten een beschrijving gegeven, waar ze te vinden zijn (gebied en habitat), en welke soorten gelijkend zijn. Een heel goed opgezette gids.

AdG, 28 januari 2009