Welke vis is dat

Welke vis is dat?

De zoetwatervissen van Midden-Europa

 

Auteur

Frank Hecker

Vertaling

Steef Meijers

Uitgave

Tirion Natuur, Baarn

2006, 120 pagina’s

11 x 18,5 cm, harde omslag

ISBN 90 5210 633 9

Prijs

€ 14,95

Welke_vis_is_dat BESPREKING

Een kleine gids, maar heel handig en duidelijk. Bijna negentig soorten vissen uit de Midden-Europese wateren worden gefileerd, vrijwel alle zoetwatervissen die je hier kan treffen.

Om ‘moeilijke’ vissen te determineren surfte ik meestal op het internet. Dat is nu niet meer nodig. De circa 130 foto’s zijn goed afgedrukt. De toelichtingen bevatten kort en krachtig de belangrijkste informatie: kenmerken, voorkomen, leefwijze/voortplanting, gelijkende soorten en eventuele andere wetenswaardigheden. Verder zijn een algemeen artikeltje over vissen en een determinatiesleutel in het boekje opgenomen. Prima allemaal.

Helaas is een eindcorrectie van deze gids niet uitgevoerd, er staan (te) veel slordige fouten in. Vooral stemmen daardoor een aantal verwijzingen in het register niet overeen met de paginanummers.

Enkele voorbeelden. Zo staat de sneep op pag. 96 en niet op 85. Op pag. 85 staat de blauwneus. Die komt helemaal niet in de inhoudsopgave voor, wel het blauwneusje, maar dat is een bijnaam voor de houting. Enz.

Bij veel soorten staan tips: voor sportvissers, voor vijverbezitters en voor aquariumhouders. Het zijn mijn hobby’s niet (meer), om voor de hand liggende redenen. Waarom zou ik bijvoorbeeld willen weten hoe je het beste een sneep kan vangen: een soort van de Rode Lijst? Of hoe ik een bermpje het beste in een aquarium kan houden? Deze vissoort staat niet alleen op de Rode Lijst maar ook als beschermde vis in de Flora- en faunawet. Een lelijke misser.

Bij de vertaling uit het Duits had rekening gehouden moeten worden met de Nederlandse situatie. Zo hadden de soorten die in 2004 op de Rode Lijst gezet zijn, vermeld moeten worden, evenals de 4 beschermde vissoorten (behalve bermpje ook de kleine modderkruiper, meerval en rivierdonderpad).

SAMENVATTING

Prima gidsje voor de herkenning van onze zoetwatervissen. De foto’s zijn goed, de beschrijvingen geven voldoende informatie. Bij veel soorten staat hoe je de vissen het beste kan vangen en houden. Daarbij is geen rekening gehouden met de Nederlandse regel- en wetgeving.

21 juli 2006