Nov01_12

Maandag 12 november 2001 – Aanleg slikplaatje begonnen

Ik zat even te trillen op het bankje in de Starrevaarthut toen iets verderop een graafmachine zware rijplaten liet vallen: vanmorgen is een begin gemaakt met de aanleg van de slikplaat ten noorden van de schuilhut. Het eilandje, dat het hele jaar droog zal staan, komt zo dicht bij de hut te liggen, dat zelfs met een verrekijker de vogels goed te bewonderen zullen zijn, wellicht broedvogels als visdiefje, kluut, kleine plevier, wie zal het zeggen.

Speciaal daarvoor moet het slikje worden afgedekt met schelpen, maar de uitvoerder vertelde me dat hij geen schelpen meer op de kop heeft kunnen tikken. De enige vindplaats in ons land van dit soort schelpen is de Waddenzee, terecht is men daar niet scheutig met het geven van een delfvergunning. De planning van de uitvoerder: maandag en dinsdag aanleggen toegangspad, woensdag en donderdag het grondwerk en vrijdag de schelpen en de tijdelijke voorzieningen afbreken.

Starrevaart_eiland121101

Zware rijplaten worden aangesleept om vrachtauto’s toegang te bieden tot de vogelplas.

Torenvalk121101

Deze aan z’n rechterpoot geringde torenvalk zit vaak op het toegangsbordje aan de westkant van De Wilck

Het was een sombere, natte dag. Op de Starrevaart zaten duizenden kieviten, die telkens door het rumoer van de werkzaamheden opvlogen, roofvogels waren niet te zien. Verder niet de gebruikelijke aantallen vogels, dat zal deze hele week wel zo zijn.

De kleine zwanen hadden zich verzameld in de Hazerswoudsche Droogmakerij West: 154 stuks, waarvan 22 jonge vogels. Er was een zwaan met gele halsband te zien, maar het was te grauw om de code te kunnen aflezen. In de Oostbroekpolder zaten ook nog 3 kleine zwanen.