Nov01_09

Vrijdag 9 november 2001 – Dik in de honderd!

Een plaagstootje van Koning Winter bezorgde me vanmiddag de eerste koude handen en natte neus, hagelstenen, steentjes om preciezer te zijn, smolten op beschutte plekken niet meteen. De polders tussen Starrevaart en Spookverlaat afgezocht op zwanen. Het aantal overwinterende knobbelzwanen, die zich wat minder in m’n belangstelling mogen verheugen dan hun Siberische soortgenoten, neemt ook toe, dus het is zaak elke groep grote witte vogels te bekijken of er kleine zwanen tussen zitten.

Een jaarlijks geliefde verblijfplaats van de Cygnus columbianus bewickii is de Hazerswoudsche Droogmakerij ten westen van de Provinciale Weg N209, vanmiddag zag ik ze er dit jaar voor het eerst, een flinke groep van 50 adulte en 10 juveniele vogels op een gerooid veld, ik kon niet zien of er bieten, aardappelen of maïsplanten gestaan hebben. Tussen de 60 vogels het verliefde paartje met de gele halsringen.

Even richting Spookverlaat en oostkant Wilck geweest, getuige van een fel gevecht tussen een sperwer die een spreeuw in z’n klauwen had en een zwarte kraai, die zich echt niet inhield om te sperwer te raken, maar deze wist in de begroeiing rond een boerderij te ontsnappen. Aan de westkant van De Wilck, ter hoogte van het geriefbosje, zaten 51 kleine zwanen (40+11) en in de Oostbroekpolder 30 (26+4), in totaal 141. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er aanzienlijk minder.

De slechtvalken zaten aan de westkant van De Wilck op (verschillende) hekken te overwegen welk hoofdgerecht ze vanavond zouden nemen, met twee buizerds in de buurt, die ongetwijfeld op de restjes hoopten. In de Zoetermeerse en Stompwijkse polders was tussen de buien door niet veel te beleven. Nog even in De Hel (Groote Westeindsche Polder bij Zoeterwoude-Dorp) geweest om de juiste ligging van fiets- en wandelpaden op te nemen, mijn ‘natuurkaart’ van het gebied tussen Starrevaart en Spookverlaat is nu nagenoeg gereed voor publicatie.

Indischegans091101

Ontsnapte Indische ganzen zie je tegenwoordig vrijwel het gehele jaar door. Van oorsprong komen deze mooi getekende en -in vergelijking met bijvoorbeeld de ontsnapte, luidruchtige en agressieve nijlganzen – rustige vogels van de Chinese hoogvlaktes. Er broeden er steeds meer in Nederland, er wordt al gesproken van tientallen paren. Ze zijn vaak te zien in gezelschap van grauwe ganzen, zoals op de Starrevaart, vanmiddag filmde ik er twee in de buurt van De Wilck. Ze halen hun voedsel bij houders van exotische vogels langs het Zwetslootpad, maar zwerven vrij in de omgeving rond.

IndischegansA091101