Okt01_26A

Vrijdag 26 oktober 2001 (vervolg) – Zoeken naar watersnippen

De kleine zwanen zijn inmiddels ook gearriveerd in de polders rond De Wilck. In De Wilck zelf lagen er vanmiddag 11 te slapen, in de ten oosten gelegen Generale Polder zaten er 21, verdeeld over 3 families: resp. 3 adult en 2 juveniel, 4 ad en 4 juv en 3 ad en 5 juv. Maar liefst 11 jonge vogels! Een grote zilverreiger stond de zwanenfamilies van een afstandje te bekijken, er zaten zo’n tweehonderd wulpen in de buurt. Het woei hard, de slechtvalken hielden zich waarschijnlijk schuil in een slootkant.

Bij de Amaliahut had een dodaars grote moeite een modderkruiper naar binnen te werken. In de ruigte van de plas verborgen zich diverse watersnippen. Het werd een spelletje: waar zitten ze? Zelfs als je de telescoop op de vogels gericht had, waren ze voor geoefende vogelaarsogen soms nauwelijks te vinden. Maar ook de blauwe reiger – had je hem herkend? – zag de watersnippen niet, want anders zou hij er best een hapje van genomen hebben.

BlauwereigerC261001

BlauwereigerA261001

Nog geen volgroeide snavel, het begin van een kuif, een jonge blauwe reiger.

BlauwereigerB261001